— Hvis ikke vi får en økning i statstilskuddet på 15 prosent i høstens statsbudsjett, kommer det nye prisøkninger i barnehagene. Da blir det virkelig krise for de private barnehagene, sier Arild M. Olsen, daglig leder i Private Barnehagers Landsforbund (PBL).

Olsen er på barnehageturne landet rundt for å møte barnehageeiere, ansatte og foreldre:

— Overalt er tilbakemeldingen den samme. Høstens prisøkning i private barnehager har ført til ledige plasser. Samtidig er det umulig å få foreldrene til å forstå at prisene må opp når politikerne lover det motsatte.

Kommunen tok barna

Arne Melander eier barnehage på Bønes. Også han sliter med å fylle barnehagen. Av 90 plasser i Bergen Racket Senter står to hele og tre deltidsplasser ubesatt.

— Vi er vant med ledige plasser i august. I år har problemene hengt ved langt ut i september, sier Melander.

På Bønes handler det ikke om pris, for Melander har sluppet å heve foreldrebetalingen. Melander mener selv forklaringen på søkertørken er at de kommunale barnehagene i området har tatt inn flere barn, for å løse bystyrets krav om å spare penger.

— Umoralsk å vente

I alt snakket om makspris-ordningen som er sagt skal gjelde fra august 2003, er det ingen som snakker om hva som skjer i barnehagene i høst og våren 2003.

Det bekymrer Olsen, som snakker på vegne av over 900 medlemsbarnehager.

— Vår bønn til regjering og storting er at staten, i stedet for å sultefore barnehagene gjennom det nærmeste året, heller skrur opp statstilskuddet fra årsskiftet og venter med maksprisen til årsskiftet 2003/2004.

Alternativet er å la foreldre med barnehagebarn i 2002 og 2003 ta støyten i påvente av lettelsene som skal komme høsten til neste år. Det er etter min mening umoralsk, sier Arild M. Olsen. Maksprisavtalen lover at barnehagesatsene trinnvis skal ned til maksimalt 1500 kroner høsten 2004.

Pris: Fem milliarder

PBL har selv beregnet at det vil øke de offentlige utgiftene til barnehagene med fem milliarder allerede i 2004. I dag mottar barnehagene om lag ni milliarder i offentlig støtte.

— Og selv det er ikke nok. Avtalen sier at foreldrebetalingen skal utgjøre 20 prosent av barnehagenes utgifter. Vi ser klart at 1500 kroner ikke er 20 prosent av kostnadene. Hvis politikerne står fast på at maksprisen skal ligge der, må det offentlige tilskuddet opp mot 90 prosent av kostnadene. Da snakker vi om ganske mye mer penger.

— Hva er erfaringen med makspris i Sverige?

— Svenske barnehager opplever virkelig en krise. Vi har fått rapporter om barnehager som har økt barnetallet fra 15 til 22 barn med samme antall voksne. Når prisen er låst, må barnehagene kutte kostnader for å få regnskapet til å balansere. Det går utover kvaliteten, sier Arild Olsen. Hans råd til stortingspolitikerne er å lage et mer fleksibelt makspris-system, der foreldre som ønsker å betale for litt mer kvalitet, får lov til det.

GOD PLASS: Arne Melander har plass til flere barn i sin barnehage. Barna i bakgrunnen er Marius Y. Steigen og Rubert Liljegren