— Til nå har det ikke vært noen særskilte lover som regulerer hvordan private parkeringsselskap driver, sier Jens Thomas Thommesen, konsulent i Forbrukerombudet.

-- Det har vært et økende antall klager på private parkeringsselskap. En del private firmaer opererer med urimelige avtalevilkår og det vil vi ha slutt på, sier Thommesen.

Forbrukerombudet er derfor i dialog med Justisdepartementet om å omfatte de private parkeringsselskapene i den nye loven om vakthold som nå utarbeides.

— Enkelte selskaper krever 400 kroner i klagegebyr. Ved borttauing av biler er det vanlig praksis at selskapene holder tilbake bilen inntil regningen er betalt, forteller Thommesen og legger til:

— Vi har tro på at standardiserte avtalevilkår vil forbedre situasjonen.