• Privatbilens tid i sentrum er ferdig. Det vi trenger er busser og et langt bedre kollektivtilbud gjennom selve sentrum.

Det sier Dag Verlo som driver fiskeutstyrsbutikken Campelen på Strandkaien. Kona Nina Kahrs Verlo driver fiskematbutikken Strandkaien Fisk, bare hundre meter lenger ute på Strandkaien.

Dag Verlo mener at det kollektive trafikkmønsteret i sentrum avgjør hvilke strøk som er liv laga og ikke.

— Se bare på den delen av Strandgaten som vi bare kaller Gågaten. De har mistet gjennomstrømming av folk på grunn av endret kollektivmønster. Først flyttet HSD og Fylkesbaatane terminalen sin der utenfra og inn til Strandkaien. Deretter fikk vi Askøybroen. Da vi hadde Askøyfergen, var Gågaten den nærmeste handlegaten for folk på Askøy, sier Verlo.

Gav seg da bussen forsvant

— Selv drev jeg lenge Engen Herreklær, men der møtte vi veggen da busstoppene forsvant fra Vestre Torvgate i begynnelsen på 90 tallet. I 1989 talte vi antall næringsdrivende i det såkalte ýstrøketý, opp fra Nøstet og opp langs Håkonsgaten og Vaskerelven opp til Olav Kyrresgate. Den gang fant vi 400 næringsdrivende i første og annen etasje. Nesten 200 av disse drev butikk eller kiosk. I dag er det ikke mange igjen. Og det er riktig at mange er erstattet med kaffebarer og spisesteder, sier Verlo.

Selv har han store forventninger til at Gaias linje nummer 2 snart skal begynne å kjøre gjennom Strandkaien med busstopp ved blomstertorget.

Tror på vekst med buss

— Jeg har sagt til mine kolleger på Strandkaien at jeg tror vi kan forvente oss en omsetningsvekst på 10 prosent. Og med de små marginene vi har er det mye, sier Verlo.

Han har også stor tro på den nye gratisbussen rundt sentrum som starter 1. juli.

-Det vil ta tid å få folk til å bruke den, men for oss som driver i sentrum er det viktig å få kollektivtrafikken til å fungere tett innpå oss. Vi trenger ikke privatbiler og parkeringsplasser på gateplan. Også for oss er det bare en fordel å få dem inn i parkeringshus, sier Verlo.

Vil ha lengre åpningstider

Et annet tiltak han gjerne skulle hatt flere av sine kolleger i sentrum med seg på er lengre åpningstider i hele sentrum.

Han holder åpent til kl 19 alle hverdager og har om sommeren til og med åpent fra 13 til 19 om søndagene.

— Søndagen er ren turisthandel. Men med lengre åpningstider i hverdagen for hele sentrum vil vi få mer handel fra dem som går fra jobb og faktisk også fra studenter. Det har i hvert fall jeg merket, sier Verlo.