Arbeidene starter 31.mars, men på Strandkaien er man allerede kommet litt i gang.

Det dreier seg om strekningen fra Skuteviken til Lars Hilles gate, og de forskjellige etappene kan beskrives som følger:

  • — I nord blir den største forandringen at vi snur bussfeltet, slik at det går inn mot byen, til Bradbenken, i stedet for som nå, ut av byen. Dette vil være unnagjort i løpet av et par uker, med skilting og oppmerking, sier distriktsvegsjef Olav Finne.
  • Lyskrysset på Bradbenken skal opparbeides, og lysene skal omprogrammeres.
  • Over Bryggen skal dagens tre kjørefelter reduseres til to. De skal flyttes lenger ut fra de fredede bygningene, slik at det fremfor den ærverdige husrekken vil bli en rommelig plass. Omleggingen skal være ferdig til Sankthans.
  • I løpet av juni skal ett kjørefelt gjennom Lars Hilles gate og Christies gate omgjøres til bussfelt.
  • Krysset Lars Hilles gate/Christies gate skal bygges opp i løpet av sommeren. Dette skal gjøres samtidig som trafikken går. Det betyr at mye arbeid vil pågå om natten.
  • På Strandkaien skal det legges til rette for ny trolleybusslinje. Mot Torget og kaien legges det nye kanter. Krysset Strandkaien/Torget får ny utforming.
  • Det skal også legges bussfelt i Christies gate forbi Brannstasjonen, videre gjennom Småstrandgaten og over Torget, men for denne strekningen er detaljene ikke klare.

— Disse tiltakene betyr helt klart at det blir trangere for privatbilistene i Bergen sentrum. Vi regner med at det vil oppstå en del køer i Lars Hilles gate den første tiden etter at tiltakene er satt i verk, men så vil trafikantene antakelig tilpasse seg og velge andre ruter, som Fløyfjellstunnelen, sier seksjonssjef Magnus Natås ved Statens vegvesen til Bergens Tidende.

— Tiltakene gjennomføres i første omgang på billigste måte, med støpte kanter og asfalt. Senere skal vi ta det igjen med stener og brolegning, sier veisjef Olav Finne.