Men forskjeller finnes. Den viktigste er kanskje skolepengene på 1000 kroner måneden.

— Det er ikke særlig mye, mener Christopher Birknes, Ole-Morten Bendiksen og Krister Nygård.

Siste natt før vinterferien satt de tre klassekameratene fremfor skjermen og mekket sammen presentasjon av Telemarks store sønn.

Christopher, Ole-Morten og Krister er godt fornøyd med skolevalget. Samtlige er ferdig med tre år på yrkesfag og er i gang med påbyggingen som gir studiekompetanse.

Sonans fikk godkjenning i fjor sommer og startet privat videregående samme høst. Skolen holder hus i en gammel bygård på Nygårdshøyden. Kronglete, ment intimt.

For Christopher og Ole-Morten, som av forskjellige grunner sto uten skoleplass, var det bare å troppe opp.

Skolen var nyåpnet og trengte elever.

— Er dere fornøyd?

— Jeg synes det er kjempebra, sier Christopher.

— Det er bedre kvalitet på lærerne enn jeg vant med. Ellers skiller ikke Sonans seg særlig fra en vanlig skole, sier Krister Nygård.