• Ansatte hevder tenåringer med store atferdsproblemer i det siste har gått for lut og kaldt vann. Likevel skryter flere fylkeskommuner av det faglige tilbudet.
  • Kummerlige forhold gjorde at politiet i høst stengte en gammel bolig i Meland kommune, hvor Sosial Motivasjon huset en jente.

«Jeg har fryktelig dårlig samvittighet for ungdommene. Dette skulle vært stoppet for lenge siden»

«I stedet for å gi et terapeutisk tilbud, har vi blitt mer og mer en oppbevaringsanstalt»

«Ingenting har vært på stell den siste tiden. Vi ansatte har måttet styre oss selv».

Slik beskriver permitterte miljøarbeidere i Sosial Motivasjon driften i det private barnevernselskapet. Ingen ønsker å stå frem med navn.

Sosial Motivasjon har ansvar for barn og ungdommer med til dels ekstreme rus— og atferdsproblemer. For et drøyt år siden var 59 personer ansatte i bergensselskapet. De hadde ansvar for 24 tenåringsklienter, plassert på miniinstitusjoner og i fosterhjem rundt om i Hordaland.

Tenåringene kommer fra hele landet, og har i utgangspunktet vært «god butikk». Døgnprisen ligger fra 3400 kroner og oppover. Fylkeskommunene som benytter tilbudet, må dermed ut med om lag 1,2 millioner kroner pr. klient i året.

Men det har altså ikke vært nok.

Knallhard kritikk

I dag er åtte miljøarbeidere tilbake. Resten er permittert eller har sluttet. De gjenværende har ansvaret for syv ungdommer, som blir værende til sommeren for å fullføre utdanning. Deretter er det høyst sannsynlig kroken på døren for Sosial Motivasjon.

— Det økonomiske har ikke gått på bekostning av det faglige innholdet, sier en av to hovedaksjonærer i Sosial Motivasjon. 43-åringen har vært med fra starten, er tidligere daglig leder, og eier 40 prosent av selskapet.

De mange ansatte BT har vært i kontakt med, forteller imidlertid en annen historie. Flere understreker at Sosial Motivasjon, som ble stiftet i 1997, lenge har vært en mønsterbedrift. Men da økonomien plutselig havarerte i fjor, kom problemene.

n Sykemeldingene har florert. Mange ansatte har ikke orket å gå på jobb på grunn av den uoversiktlige situasjonen. Det har gått ut over tenåringene, hevdes det. De trenger stabilitet mer enn noe annet.

n Miljøarbeiderne har vært alene på jobb med to ungdommer. I november ble i tillegg bakvaktordningen lagt ned. «Faglig uforsvarlig på grunn av tenåringenes store atferdsvansker», er omkvedet.

n Andelen ufaglærte har vært veldig høy. Av de 59 ansatte på tampen av 2001, hadde kun 46 prosent relevant utdanning.

Flere ansatte forteller også at barnebidrag og fagforeningskontingenter er trukket fra lønnen, uten at den er sendt videre til rett adressat. En av dem måtte ta opp lån for å gjøre opp for de mange tusen kronene han etter hvert skyldte i bidrag. Først etter gjentatte purringer, tok Sosial Motivasjon affære.

Politianmeldt

Det økonomiske kaoset er nå blitt en politisak.

— Vi har mottatt en anmodning om etterforskning. Foreløpig er vi helt i innledningsfasen, sier stasjonssjef Arne Vardøy ved Arna og Åsane politistasjon.

En revisjonsrapport, med en rekke kritiske anmerkninger, bli sentral i politiets arbeid. I rapporten fra 2001 pekes det på at mange utlegg ikke er gjort tilstrekkelig rede for.

I løpet av de åtte siste månedene, har Sosial Motivasjon pådratt seg 47 inkassokrav. Til sammen beløper de seg til nesten 2,7 millioner kroner. Blant annet har kemneren 1.588.000 kroner utestående.

Den reelle gjelden er, etter det BT forstår, langt høyere.

— Vi jobber kontinuerlig med å gjøre opp for oss, og har tro på at vi skal klare det, sier den tidlige daglige lederen.

— Men hvordan har dere havnet i dette uføret?

— I 2001 måtte vi legge om turnusen fra to til tre skift, etter pålegg fra myndighetene. Dermed måtte vi ansette nye medarbeidere, og utgiftene økte. I tillegg fikk vi færre klienter å jobbe med.

Tjente godt

Selv har den 43 år gamle hovedaksjonæren tjent gode penger på barnevern.

I 2000 hadde mannen en skattbar nettoinntekt på 808.000 kroner. Året etterpå var summen 563.900 kroner.

— Det har jeg ingen dårlig samvittighet for. I fjor tok jeg bare ut lønn for å leve på et eksistensminimum, sier han.

Selv om Sosial Motivasjon går mot slutten, har ikke mannen planer om å kaste kortene. Tvert imot.

— Våre ansatte er permittert, ikke sagt opp. Det viser at vi har planer for fortsettelsen. Vi jobber med et revolusjonerende, nytt prosjekt.

— Revolusjonerende?

— Ja, i den forstand at det blir et helt nytt tilbud. Denne gangen kommer vi til å tilby tjenester til helt ordinære tenåringsfamilier.