Den 23. mai i år var Fylkesmannen på tilsyn på barnehjemmet til Aleris Ungplan i Søre Skogvei i Bergen. I rapporten etter tilsynet står det blant annet:

«Fylkesmannen sin konklusjon er at Aleris Ungplan sitt tiltak i Søre Skogvei drives på en måte som kan ha skadelige følger for de barna som oppholder seg der og for andre. Driften er på dette grunnlag uforsvarlig».

Fylkesmannen ga ordre om stengning. En uke senere måtte beboerne, to gutter, pakke sekkene sine og flytte ut.

BT har vært i kontakt med foreldrene til en av de to, en 16-år gammel gutt. Faren forteller om ubudne gjester i barnehjemmet om natten og gjentatt knusing av inventaret. I sin rapport skriver Fylkesmannen: «Alt i fellesarealet i løpet av denne perioden (14 dager) ble knust og rasert ved to tilfeller».

Fylkesmannen skriver i et senere brev «...at tiltaket sammenfattet kan sies å ha vært ute av kontroll».

— Dette er omvendt omsorgssvikt. Hadde det vært slike tilstander hjemme hos oss ville barnevernet kommet og hentet ungene, sier faren til 16-åringen.

- En seriøs aktør

Det er Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat) som er ansvarlig for plassering av ungdom i barnevernsinstitusjoner.

— Vi plasserer ingen noe sted uten at stedet på forhånd er godkjent. I dette tilfellet har det skjedd en uheldig utvikling. Det er veldig alvorlig når Fylkesmannen fatter et vedtak om at et tilbud ikke holder mål, sier Geir Kjell Andersland, regiondirektør i Bufetat, region vest.

Han legger til at de oppfatter Aleris Ungplan som en seriøs aktør, som de så langt har gode erfaringer med.

I disse dager vurderer Bufetat hvem de skal kjøpe tjenester av de neste to årene.

— Nå skal vi foreta en egen gjennomgang av hele tilbudet til Ungplan, sier Andersland.

Får drive videre

Etter at de to guttene nå er flyttet ut, kan Aleris Ungplan drive videre i Søre Skogvei.

— Det er ikke lenger grunnlag for å holde avdelingen stengt, sier Jarle Landås, tilsynskoordinator hos Fylkesmannen i Hordaland.

Geir Kjell Andersland sier Søre Skogvei for dem er «en saga blott».

— Vi vil ikke kjøpe tjenester hos dem fremover. Med mindre de mot formodning tar kontakt med oss og dokumenterer at tilbudet holder mål.

Regiondirektør i Aleris Ungplan region Vest, Thomas Høiseth, sier han ikke kan kommentere situasjonen for de to guttene spesielt.

— Var det forsvarlig å ta imot disse ungdommene?

— Både vi, barnevernstjenesten og Bufetat vurderte plasseringen av ungdommene hos oss som forsvarlig, sier Høiseth.

— Var situasjonen ute av kontroll?

— Vi er uenig i at situasjonen var ute av kontroll. Men vi er enig i at situasjonen var problematisk.

— Hva er din kommentar til påstanden fra foreldrene om omsorgssvikt?

— Det tar vi til etterretning, men vi er uenig i påstanden. Vi utarbeider nå en rapport over vårt arbeid i denne saken, og gjennomgår våre rutiner.

Odd Mehus