Nye beregninger viser at Bybanen fra Sentrum til Nesttun vil komme på 2,2 milliarder kroner. Den såkalte styringsrammen var 1,75 milliarder kroner (2007-verdi) da Stortinget vedtok Bybanen i februar i fjor. Altså en prisøkning på ca. 25 prosent.

Så sent som i forrige måned meldte kommunens bybanekontor om en sprekk på minst 200 millioner kroner.

Ikke høyere bompenger

Byrådet i Bergen anbefaler bystyret derfor å søke Stortinget om økte rammer for Bybanen. Det betyr ikke at man ber Stortinget om økte statlige midler. Bergen kommune er innstilt på å dekke de økte kostnadene for Bybanen med bompenger. Trafikkøkning og fem nye bomstasjoner gjør at dette ikke blir noe problem, mener Byrådet.

Ifølge meldingen skal bompengesatsene ikke økes, og det skal heller ikke bli flere bomstasjoner.

Saken må likevel passere Stortinget, fordi den nye styringsrammen overstiger den vedtatte kostnadsrammen, som ligger på 1,9 milliarder kroner (2007). Den nye kostnadsrammen er satt til 2,4 milliarder.

Den nye prognosen er basert på tilbud som foreligger fra entreprenørene. Årsaken til prisøkningen er det stramme anleggsmarkedet, heter det fra Byrådet.

Den reviderte finansieringsløsningen for Bybanen skal behandles av bystyret og av Hordaland fylkesting i neste uke. Dermed kan Stortinget få saken unna før årsskiftet. Dersom dette klaffer, regner Bybanekontoret med at den opprinnelige timeplanen for anleggsarbeidene med Bybanen skal kunne holdes.

Slik skal bybanevognene se ut innvending, ifølge plantegningene.
Stadler