Byrådet og de private barnehageeierne i Bergen frykter nå prissjokk for foreldre som har barn i barnehage.

Det er kommunalminister Erna Solberg som har varslet at tilskuddsordningene skal legges om. Fra neste år vil tilskuddene til de private barnehagene bli bevilget direkte fra staten. Det totale beløpet er allerede fastsatt til 400 millioner kroner.

For Bergen kommune vil nyordningen innebære at tilskuddet vil synke radikalt. I fjor fordelte Bergen kommune ca 60 millioner kroner til de private barnehagene. I år er 94 millioner kroner fordelt i kommunale barnehagetilskudd. Etter omleggingen vil de private barnehagene kun få et tilskudd på 20 millioner kroner, en forskjell på hele 74 millioner kroner.

Alvorlig situasjon

— I Bergen kan vi komme i en særdeles alvorlig situasjon på grunn av omleggingen, sier Anne Gine Hestetun. som er byråd for barnehager og skoler.

For å nå full behovsdekning har vi prioritert utbygging av private barnehager og valgt å subsidiere disse fra de frie inntektene vi har til rådighet. Barnehageplass til alle er en av våre politiske hovedmålsettinger. Vi er faktisk en av de kommunene i landet som har prioritert full barnehagedekning høyest. Faktisk er vi mange hestehoder foran mange andre kommuner, sier Hestetun stolt.

— Til sammenligning bruker Trondheim kommune bare 10 millioner kroner i tilskudd til private barnehager i år, forteller hun.

I Bergen er vel to tredeler av barnehagene private.

Da omleggingen ble varslet da kommuneproposisjonen ble lagt frem i mai, satte byråd Hestetun seg straks ned for å regne ut hvilke konsekvenser denne ville få for Bergen.

Lobbet iherdig

Hestetun hevder at regjeringen må overføre til sammen 1,2 milliarder kroner til alle landets private barnehager dersom regjeringen skal legge seg på samme ambisjonsnivå for størrelsen på overføringen etter omleggingen.

Etter varselet om omlegging ble kjent, har byråden lobbet iherdig mot regjering og storting for å gjøre dem kjent med de skjeve fordelingene som vil oppstå.

— Jeg har skrevet brev og lagt problemstillingene direkte frem for kommunalministeren og barne- og familieministeren. Også Hordalandsbenken på Stortinget er gjort oppmerksom på saken.

I går varslet de private barnehageeiere i Oslo at foreldrebetalingen kunne stige med 300 kroner pr.måned på grunn av lønnsoppgjøret.

Eierne bekymret

Daglig leder i Husmødrenes Barnehager i Bergen, Trine Samuelsberg, er imidlertid langt mer bekymret for hvilke prismessige konsekvenser omleggingen av tilskuddsordningen vil få.

Husmødrenes Barnehager eier 23 barnehager med til sammen 1000 plasser i Bergen.

— Foreldrebetalingen i våre barnehager vil måtte stige fra 3000 kroner til 4000 kroner i måneden dersom ordningen blir realisert, sier Samuelsberg.

— Jeg er redd mange av foreldrene ikke vil makte en slik prisstigning. sier hun.