Den overraskande tildelinga vekte begreistring hjå eit stort publikum i Voss kulturhus.

— Vi kjenner han alle frå gatebiletet på Vangen, gåande med plastposar i begge nevane, plastposar som struttar i alle retningar. I det siste har han gått over til trillevogn, enda eit miljøtiltak, sa Marit Wæhle, leiar av Kultur- og miljøutvalet i Voss kommune, då ho overrekte prisen og sa at Vangen ville sett uryddigare ut utan Brynjulv.

Kulturpris til kantor

Begreistring var det også då Marit Wæhle tildelte kantor Lars Ragnvaldsen Voss kommune sin kulturpris for 2011, for lang og tru teneste. Ikkje minst vart det applaudert kraftig i symfoniorkesteret Fossegrimen og koret som stod oppstilt bakanfor. Då namnet til vinnaren vart kunngjort, gjekk det opp for overraska songarar kvifor dei måtte stilla så pent opp, ganske lenge før dei skulle syngja.

Grensesprengjande

Det var nettopp med oriatoriekoret kantoren byrja si kariære som musikkleiar på Voss.

Ragnvaldsen har ikkje budd i Voss kommne, men i Vaksdal «i utkanten av Vossaveldet».

— Eg trudde reglane var slik at prisen berre kunne vinnast av busette i Voss, men innser at vossingane møter seg sjølv i døra ved å hevda at «verda er vid, men Voss er vidare», kommenterte Ragnvaldsen i takketalen.

PRISVINNARANE: Brynjulv Honve (t.v.) er tildelt Miljøvernprisen og Lars Ragnvaldsen Kulturprisen på Voss for 2011.
ARNE HOFSETH
POPULÆRT: Brynjulv Honve vart tildelt Voss kommune sin miljøvernpris for 2011.
ARNE HOFSETH
TUNGTVEGANDE: Også den 22. kulturprisen på Voss er eit metallarbeid, opphaveleg laga den lokale kunstnaren Leif Gjerme. Her får Lars Ragnvaldsen prisen overrekt av utvalsleiar Marit Wæhle.
ARNE HOFSETH