Stiftelsen Husmødrenes Barnehager, som driver 24 barnehager i Bergen, lot den økte statsstøtten gå direkte til foreldrene. Fra 1. august ble prisen på en fulltidsplass satt ned fra 3250 til 3000 kroner.

Også Husmødrenes Barnehager får smake følgene av et godt lønnsoppgjør for de barnehageansatte. Men dette var langt på vei innbakt i budsjett, sier daglig leder Trine Samuelsberg.

— Det blir trangt, men vi skal nok komme i havn, selv med reduserte priser, sier Samuelsberg til BT.

Barnehageforbundet, som driver syv barnehager i Bergen og en i Askøy, hadde langt på vei lovet foreldrene et priskutt på 300 kroner.

For øyeblikket rår uvisshet rundt høstens priser. En avgjørelse blir tatt på styremøtet 28. august, sier daglig leder Bjørn Pettersen.

Pettersen er lei av gylne løfter til barnehagesektoren.

— Alle milliardene har vi hørt om før, sier Pettersen som stiller seg tvilende til at barnehageforliket lar seg gjennomføre. Høstens tilskuddsøkning var oppspist allerede for tre måneder siden i form av økte lønns- og pensjonsutgifter. Derfor er det tvilsomt om pengene når frem til foreldrene, sier han.