GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

Dermed kan mye tyde på at det bare blir foreldrene med barn i kommunale barnehager som nyter godt av en prisreduksjon på 240 kroner måneden. De kommunale utgjør 2900 av 9300 barnehageplasser

Driver med underskudd Kirsten Boye Sætre som er daglig leder i Husmødrenes barnehager, sier til Bergens Tidende at den økonomiske situasjonen ikke tilsier prisreduksjon.

— Vi ligger an til et millionunderskudd i år. Ekstramidler fra staten vil gå til å redusere dette underskuddet, sier hun.

Husmødrenes barnehager omfatter 26 barnehager med til sammen oppunder 1000 barn. Barnehagen får ca. 13.000 kroner i året i kommunalt tilskudd i tillegg til statstilskuddet

Arne Melander, som driver Senterhagen barnehage, kommer heller ikke til å kutte i satsene.

— Det er noen private barnehager som sliter fælt, og andre som klarer seg sånn noenlunde. Men felles for de alle er at bare lønnsøkningene siste året har vært større enn det tillegget vi får i statstilskudd.

Ber foreldrene kreve - Statsråd Karita Bekkemellem Orheim sier til BT at hun oppfordrer foreldrene til å kreve at prisene settes ned.

— Jeg har sagt til foreldrene at vi vil redusere satsene neste år i forbindelse med at kommunens tilskudd øker og det kommer mer fra staten. Men vi ligger på etterskudd med vedlikehold og innkjøp av nye leker. Det er en av grunnene til at jeg ikke forventer at det kommer til å skje så mye i år.Melander har kontakt med en rekke av de private barnehagene i Bergen og han regner med de vil følge hans eksempel. Det samme vil styrer Berit Amland ved Solgården barnehage.

Øremerker tilskudd - Inntil jeg har flere detaljer omkring tilskuddet, vil jeg fryse prisene. Jeg kjenner dessuten effekten av de nye kommunale tilskuddene for bare fem driftsmåneder. Vi driver med veldig små marginer og det er farlig å redusere inntektene uten å være helt trygg på hva du faktisk får av tilskudd.

Byråd Anne Gine Hestetun, som har ansvaret for barnehager, sier det ikke er noe å gjøre med de private barnehagene i denne omgang.

— Men statsråden har signalisert at hun vil styre dette mye strammere dersom regjeringens ekstrabevilgning ikke kommer foreldrene til gode.