Fleire faktorar bestemmer prisen: kvalitet på jaktterrenget, eksklusivitet, tilrettelegginggrad og ekstratenester som følgjer jakta.

Ifølgje Hordaland Bondelag er dette dei vanlegaste prismodellane:

  • Fastpris på terrenget, (prisen inkluderer både jaktrett og kjøtutbytte)
  • Toprismodell: Grunnpris for jaktretten eller kilopris pr kilo kjøt, frå 50 kr og oppover.