Statistikken fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at prisfallet i boligmarkedet også har nådd Bergen. Men prisene på de ulike boligtypene svinger ikke i takt: Prisen på delte boliger i Bergen falt med fire prosent i forhold til i april.

Prisen på leiligheter er uendret i mai i forhold til måneden før.

For eneboliger i Bergen har prisen steget med en prosent fra april til mai.

Tror på utflating

Ifølge Norges Eiendomsmeglerforbund har økonomisk oppgang ført til økende boligpriser fra 1993 og helt frem til i fjor vår.

I fjor slo svakere økonomisk vekst og økende arbeidsledighet negativt ut for boligprisene. Men et rekordhøyt lønnsoppgjør virket i motsatt retning. I forhold til for ett år siden har gjennomsnittsprisen for alle typer boliger på landsbasis falt med 1,1 prosent.

Nå mener forbundet at det er sannsynlig at det sterke fallet i utlånsrenten i år vil oppveie virkningen av fortsatt økende arbeidsledighet. Det vil demme opp for fortsatt prisfall og føre til flat prisutvikling, mener forbundet.

Fortsatt rask handel

Men om deler av boligmarkedet i Bergen viser en klar nedgang i mai, er omsetningshastigheten fortsatt den raskeste i landet.

I Bergen tok det 19 dager å få solgt en bolig i mai, en dag raskere enn for ett år siden. Omsetningshastigheten har holdt seg stabilt i Bergen og til og med blitt redusert i Hordaland det siste året.

På landsbasis, og spesielt i Oslo, har tiden det tar å få solgt en bolig gått rett til værs. I Oslo tok det 36 dager å få solgt en bolig i mai. For ett år siden gikk boligene der unna på 22 dager.

PRISFALL: Rekkehus har hatt et fall i prisen på fire prosent i mai i Bergen.
ARKIVFOTO