«I tillegg til at hun har tilført avisen verdi som kommentator på næringslivs— og økonomijournalistikk, har hun vist en imponerende evne til å sette seg inn i andre samfunnsområder. Hun viser også en forfriskende evne til å formidle det reflekterte og kunnskapsrike, i et ungt og lett språk», skriver J.W. Eides stiftelse i sin begrunnelse.

Trine Eilertsen (34) kom til Bergens Tidende for 4 ½ år siden fra en stilling i Statoil. I oktober 2002 ble hun ansatt som politisk redaktør, bare tre år etter at hun begynte sin journalistiske løpebane. Trine Eilertsen er utdannet både som statsviter og siviløkonom.

PRISVINNER: Trine Eilertsen ble vinner av J.W. Eides Stiftelses pris for fremragende journalistikk.