Avdelingen fikk onsdag Mangfoldsprisen av finansbyråd Liv Røssland.

Avdelingen går foran i å inkludere innvandrere. Dere tar samfunnsansvar og er et godt eksempel på hvordan i våre nye landsmenn skal inkluderes, sa Liv Røssland da hun overrakte en grafikk av kunstneren Alexander Stub og 20.000 kroner til avdelingen.

Av Byggvedlikeholds 300 medarbeidere har 12 prosent minoritetsbakgrunn, også en leder og flere fagledere. Når Byggvedlikehold skal rekruttere nye ansatte oppfordrer de søkere med innvandrerbakgrunn å søke. Kvalifiserte søkere med minoritetsbakgrunn kalles alltid inn til intervju.

Prisen er en stor oppmuntring. I mange år har vi arbeidet for å inkludere innvandrere og ser at denne gruppen tilfører avdelingen mye, sier direktør Bjørn Ove Lid i Byggvedlikehold.

Liv Røssland opplyser at det er tredje gang Bergen kommunes Mangfoldspris er delt ut. Prisen går til en virksomhet internt i Bergen kommune som utmerker seg positivt når det gjelder å oppfylle målene i «Mangfold i praksis». Dette er Bergen kommunes handlingsplan for å rekruttere og inkludere arbeidstakere med innvandrerbakgrunnen.

Det er kjekt å arbeide her. Byggvedlikehold gir oss utviklingsmuligheter, sier Snjezana Skokic-Sørebø. Hun kommer opprinnelig fra Bosnia og har bodd ti år i Bergen og leder parkavdelingen i Byggvedlikehold.