Både lønnsvinnerne Os og Bergen og lønnstaperen Meland ønsker mer lokal makt i lønnsforhandlingene.

– Jeg synes det er helt flott. Det er klart at lærerne har vært i en særstilling på grunn av statlige forhandlinger. De har ikke hatt disse forskjellene før. Men det er jo helt vanlig for andre yrkesgrupper, sier Os-ordfører, Terje Søviknes (Frp), når han får presentert lønnsforskjellene for lærerne i Hordaland.

– Satset på lærere Han mener kommunens satsing på lærere er årsaken til at Os er på lønnstoppen i Utdanningsforbundets undersøkelse.

– Vi vil ha de beste lærerne, og vi tror at lønn er et viktig virkemiddel. I de lokale forhandlingene må en velge grupper å ha spesielt fokus på, sier Søviknes.

Han ønsker at kommunene skal få en større pott til lokale lønnsforhandlinger.

– Det vil gi større rom for at den enkelte organisasjon kan bruke lønn som aktivt virkemiddel og en kan utjevne forskjeller. Det er en feilkobling at staten skal sitte med ansvaret på vegne av oss.

– Hvordan tror du lønnsforskjellene vil utvikle seg?

– Det er ikke grunn til å tro at de vil bli mindre siden kommunen har forhandlingsansvar, sier Søviknes.

– Ikke særegent – At Meland ligger under snittet for akkurat denne gruppen lærere er vel en realitet som bare er å ta inn over seg. Hvorfor vi er der, har jeg ikke noe konkret svar på, sier varaordfører i Meland, Jarle Vikebø (Ap).

– Hva mener du om lønnsforskjellene for lærerne?

– Lønnsforskjeller finner du overalt. Det er ikke noe særegent for lærere.

Vikebø er ikke bekymret for at forskjellene vil ha innvirkning på rekrutteringen.

– I Meland har vi ikke hatt noe problem. Jeg er ikke bekymret for at vi ligger under snittet i forhold til en gruppe av lærerne, sier Vikebø.

Også han ønsker større lokal makt i lønnsforhandlinger.

– Kan bli vanskeligere Skolebyråd i Bergen, Tomas Moltu (KrF), tror høyere bokostnader og kommunens prioritering av lærerne har gitt Bergen topplassering i lønnsundersøkelsen. Han tror forskjellene kan påvirke lærernes valg av arbeidskommune.

– Det kan bety at det blir vanskeligere å rekruttere. Bergen er attraktiv og det vil kunne gå på bekostning av andre kommuner.