Laksefiske i vestnorske elvar blir meir og meir ein hobby for dei rike og mektige, fryktar Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF).

Fiskesjukdomar, restriksjonar, framleige og profesjonell formidling av rettane gjer nålauget stadig trongare for vanlege folk som vil fiske laks.

140.000 kroner veka

Den aller mest eksklusive laksepakken hotellet i Flåm har å tilby er prisa til 139.855 kroner. Da får du fiske sju dagar aleine i den delen av elva hotellet disponerer, med tilgang på eigen guide. Prisen inkluderer hotellrom og tre daglege måltid.

Deler fleire på fisket i elva, fell prisen til 77.100 kroner for to og gradvis til 32.825 kroner pr. person i grupper på åtte.

Etter at Bergens Tidende kontakta hotellet om saka, blei den overståande delen av prislista fjerna frå hotellets nettside.

Les også: Elva er ikkje stengt for nokon

Vanleg fiskekort sel hotellet frå nokre få hundre kroner døgnet for elveosen opp til nær to tusen kroner for fiske i dei mest attraktive hølane. Ikkje-gjester kan kjøpe dersom det finst noko ledig.

Eit strekk i elva som før kunne fiskast for 250 kroner, er no delt i tre soner som til saman kostar 5225 kroner døgnet i høgsesongen.

Vil ha lovendring

— Dette er det ekstreme eksempelet, men det er eit faktum at prisane er mangedobla, seier sportsfiskar og BS-medlem Karl Kristian Bjarto.

— Tidlegare var det flat pris på 250 kroner døgnet i dei sonene BS selde fiskekort til.

Medlemskap i BS er ope for alle og kosta i fjor 400 kroner året.

Bjarto har tatt opp saka både med hotellet direkte, med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og med Direktoratet for Naturforvaltning - utan større hell. Hotellet er i sin fulle rett til å drive framleige av fiskerettar, og marknaden bestemmer prisen.

Bjarto har foreslått at direktoratet endrar lovteksten om framleige av fiskerettar, slik at Fylkesmannen kan gripe inn i tilfelle der framleige råkar allmenta sine rettar urimeleg.

Bjarto er ikkje aleine i si uro for utviklinga.

Dei store kjøper opp

— Utviklinga er tvilsam, seier Svein Arne Forfod, styremedlem og fagleiar fisk i NJFF Sogn og Fjordane.

— NJFF er motstandar av framleige som prinsipp. Hotell har lov til å drive slik verksemd, men ikkje andre aktørar. Vi ser at forbodet blir omgått ved at desse selskapa ikkje kallar verksemda for framleige, men for formidling. Men skilnaden på dette er vanskeleg å sjå.

Forfod nemner døme på ei rekke andre lakseelvar i fylket der store aktørar har kjøpt opp rettane, nokre til eige bruk, andre til såkalla vidareformidling.

— Vi såg i fjor at selskapet Norsk Villaksbevaring AS vart nekta å drive framleige i Stryneelva, av omsyn til allmenta.

- Trongare nålauge

Dermed er Stryneelva den einaste av dei tre lakseelvene i området der ein enno kan fiska til ein relativt rimeleg pris.

I Sunnfjord er eit anna formidlingsselskap, Fabelaktiv AS, inne i dei tre store lakseelvene Jølstra, Nausta og Gaularvassdraget. Her har Norsk Hydro leigd eitt av dei mest attraktive strekka ei årrekkje.

— Det har aldri vore slik at ein kan fiske billeg kor som helst til ei kvar tid, men nålauget er blitt stadig trongare. Eg trur sportsfiskarar flest er villig til å betale rundt tusenlappen døgnet i ei god elv, men prislista i Flåmselvi må verke avskrekkande på dei fleste, seier Forfod.

Kva synest du om saka? Sei di meining her.

Larsen, Bjørn Erik