Entreprenøren NCC Construction AS stakk av med prisen Årets Anlegg da byggebransjen i Norge nylig feiret seg selv. Haakonsvern-oppryddingen konkurrerte med anleggsprosjekter over hele landet.

Oppdraget gikk ut på å fjerne PCB-forurensete sedimenter fra sjøbunnen rundt marinebasen og deretter deponere miljøgiften i et strandkantdeponi. I alt ble 360.000 kvadratmeter sjøbunn rensket for den svært farlige miljøgiften. Forsvarsbygg var byggherre.

— Det er første gang byggebransjens «Oscar» går til et prosjekt på Vestlandet, så dette er vi stolt over, sier direktør Terje J. Skjelbred i NCC Construction til BT.

Miljøsaneringen på Haakonsvern beskrives som et pilotprosjekt, «som innebærer en utvikling på høyt teknologisk nivå».

NCC Construction gjennomførte prosjektet uten å sprenge budsjettrammene.

Det var Statens forurensningstilsyn som på midten av 1990-tallet påla Forsvarsbygg om å gjennomføre mudringsprosjektet på Haakonsvern. Oppryddingen er nå ferdig, og deponiene med forurensete massene er nå «hermetisert» inne på marinebasen.