Ekteparet Bettina og Stein Husebø har gjennom mange år løftet fram eldre og syke menneskers iboende verdighet og vært pådrivere for kompetanseheving innen eldreomsorg, ifølge begrunnelsen.

-Legalisering av aktiv dødshjelp er den tydeligste indikatoren på at gamle ikke har noen garanti for at deres verdighet er sikret når de rammes av omfattende helseutfordringer eller når de har behov for omsorg ved livets slutt, sier Stein Husebø.

Ekteparet Husebø har sammen bygd opp kompetansen ved Verdighetssenteret og Bergen Røde Kors Sykehjem, et unikt senter for forskning, undervisning av helsepersonell og god eldreomsorg i praksis.

Livsvernprisen overrekkes av helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i Oslo 1. februar.