Mobilivrige bilister ble hanket inn på løpende politibånd tirsdagformiddag.

Man«må» liksom svare

Jens A. Kleppe, leder trafikkseksjonen, Bergen sentrumpolitistasjon

I løpet av en halvannen times adferdskontroll i Lars Hillesgate i Bergen, fikk i alt elleve bilister forenklet forelegg for bruk avhåndholdt mobil i bilen.

Pris per overtredelse: 1300 kroner.

— Rekker ikke over

— Det er rett og slett avhengig av vår kapasitet hvor mangevi tar for dette. Det er så mye overtredelser når det gjelder mobil at vi ikkerekker over det. Vi bøtelegger mange, men tallet kunne garantert vært langthøyere, sier Jens A. Kleppe, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrumpolitistasjon.

- Hvorfor er det så vanlig med ulovlig mobilbruk i bilen,tror du?

— Trangen og hangen til å ta telefonen er tydeligvis stor. Man«må» liksom svare. Generelt gjelder overtredelsene alle former for mobilbruk,inkludert skriving, sending og lesing av tekstmeldinger. Vi har vært borti detmeste, sier Kleppe lett oppgitt.

— Hvor ille er dette egentlig?

— Mobilbruk i bil vil for de flestes vedkommende stjele myeoppmerksomhet fra kjøringen. Det er et problem med en gang noe uventet skjer. Kontrollerrettet mot mobilbruk vil vi bare fortsette og fortsette med fremover, sier Kleppe.

Bedre på belte

I samme kontroll tirsdag ble det delt ut seks forelegg for manglendebruk av bilbelte.

Det er et problem med en gang noe uventet skjer

Jens A. Kleppe om mobilbruk i bil

— Det koster 1500 kroner å kjøre uten belte. Det svir for de fleste. Men i motsetning til mobilbruken, opplever vi en gjennomgående god holdning til beltebruk, avslutter Kleppe.