Prisen for hver av de 193 parkeringsplassene under Skansedammen er på 350.000 kroner.

Det har gått 11 år siden Bergen parkeringsselskap første gang lanserte planene. Motstanden har i perioder vært massiv både fra engasjerte naboer og vernemyndigheter. Også i Stølestrøkenes velforening har debatten rast.

— Foreningen har valgt å ikke ta stilling verken for eller mot dette bestemte anlegget. Når det er sagt, er vi svært glade for at den lange ventetiden er over og at det nå går mot en løsning, sier Frode Sjursen, leder i foreningen.

Tømmer p-fond

De mange forsinkelsene har kostet dyrt. I 2004, da bystyret første gang vedtok å bygge anlegget, var prisen 30 millioner kroner. Seks år senere fikk bystyret seg forelagt en ny regning, denne gang på 49 millioner kroner.

Heller ikke det er nok. I mai var byggingen av anlegget ute på anbud, og basert på anbudene er prisen nå beregnet til 68 millioner kroner, alle priser eksklusiv merverdiavgift. Merutgiftene tømmer parkeringsfondene fullstendig. Disse finansieres av boligsoneavgiften sentrumsboerne betaler for å stå parkert i bygatene.

Lover sanering

Når parkeringsanlegget står ferdig, skal det fjernes nærmere 200 parkeringsplasser på gateplan. I en langstrakt sone ovenfor Øvregaten og Lille Øvregate og nedenfor Bispengsgaten, Proms gate og Øvre Blekevei fjernes det 145 parkeringsplasser. I dette området, der trehusene står tett og brannfaren er ekstra stor, blir det parkeringsforbud.

I tillegg blir det fjernet 55 parkeringsplasser i gater utenfor forbudsområdet. Det gleder byråd for byutvikling, Filip Rygg (KrF).

— Endelig nærmer det seg realisering for dette anlegget. Det er bra, ikke bare for dem som får parkeringsplass, men også for alle dem som bor i strøket. Det vil kunne rydde opp i trafikkforholdene og sikre brannvesenet tilkomst i trange bergensgater.

Det siste har vært en viktig premiss for saneringsplanen.

— Vi har hatt situasjoner i forbindelse med brann som må kunne kalles kritiske fordi biler har stått slik parkert at brannbilen ikke har kommet frem, sier Rygg.

Mange forsinkelser

Rygg beklager at dette anlegget ikke har latt seg realisere før nå.

— Politikerne har vært kontante og raske, men vi har opplevd mange protester. I tillegg kommer at Riksantikvaren ville frede anlegget. Denne saken viser at vi må ta hensyn til at det i sentrumsområder ikke er like enkelt å etablere store nye anlegg, sier Rygg.

Velforeningen er en av aktørene som har protestert. Leder Frode Sjursen har for sin egen del alltid vært for anlegget.

— Når man først tok belastningen med å legge parkeringsanlegget her, mener jeg det burde vært dobbelt så stort. Da kunne vi ha fjernet enda flere parkeringsplasser i området.

Får park

Sjursen er opptatt av at byggingen av anlegget også åpner parken rundt Skansedammen.

— Til nå har parken vært inngjerdet, fordi dammen representerer en fare. I det nye anlegget bevares vannspeilet, men dammen blir ikke dypere enn at selv små barn kan leke trygt. Vi mister en badekulp for de større barna og ungdommene, men får et parkområde alle som bor her kan bruke.

Bystyret skal behandle finansieringsplanen i oktober.

— Dersom bystyret vedtar den nye finansieringsplanen, kan entreprenøren starte prosjekteringen i høst. Da vil det kunne bli byggestart våren 2013, sier overingeniør Per Aase Andresen ved etat for eiendom.

Byggetiden er beregnet til 18 måneder. Det betyr at p-anlegget kan åpnes høsten 2014.

DYRT: I 2004, da bystyret første gang vedtok å bygge anlegget, var prisen 30 millioner kroner. I mai var byggingen av anlegget ute på anbud, og basert på anbudene er prisen nå beregnet til 68 millioner kroner.
FRED IVAR UTSI KLEMETSEN