Til overmål har han blanda tang og tare i tablettane som blir marknadsført under etiketten Avant-garden. Det luktar ikkje akkurat parfyme når du riv av lóket, men vitskaplege testar viser positiv verknad på immunforsvaret, fortalde prisutdelar Karstein Bremnes.

Vik møtte ein uttørka marknad for eigenkapitalfinansiering, men har no kome i gang med produksjonen med finansiell støtte hjå SND. Omsetnaden går strykande, fortel han. Både apotek og helsekostbutikkar tek unna pilleglasa hans.

Prisdryss på Voss

Hordaland har flust av svar på Reodor Felgen. Ikkje mindre enn fire av 15 finalistar i årets Reodor-tevling kjem frå dette fylket. I går vart dei heidra av Statens nærings— og distriktsutviklingsfond si fylkesavdeling under ei tilstelling på Voss.

Samstundes fekk Voss Bygdeservice BA tildelt Bygdeutviklingsprisen for Hordaland 2002. Her har ei rekke bønder slått seg saman for å nytta ut traktorar, gravemaskiner og annan maskinpark til snøbrøyting og entreprenørverksemd innimellom onnene på gardane.

25.000 kroner

Prisen er på 25.000 kroner. Dagleg leiar Geirr Fagnastøl tok mot sjekken, blomar og diplom av styreleiaren i SND Hordaland, Karstein Bremnes, og fekk godord med på vegen vidare. No har dei «Fokus på skog» og skal i eit nedlagt hønseri i Skulestadmo etablera kontor, produksjonslokale, trelasttørke og møteplass for dei 30 medlemene.

Reodorprisen gjekk i år til annan kant av landet, men tre Reodor-figurar utskorne i tre, derav namnet Treodor, vart overrekt i går. Den fjerde finalisten får sin statuett ved eit seinare høve.

Juryen har lagt særleg vekt på nyskapingsgrad og marknadspotensiale.

Bremnes Seafood AS på Bømlo stilte mannsterkt med eit team som har utvikla ein ny slaktemetode for laks. Metoden sikrar betre kvalitet og gjer fisken meir haldbar.

FlowSys AS i Bergen har utvikla ein fleirfase-målar som kan måla både olje, gass og vatn som går gjennom eit røyr frå oljebrønnar.

<b>TREODORAR:</b> Tre glade Treodor-vinnarar; f. v. Endre Vik, Bergen, Martin Halvorsen i FloSys, Bergen og Jan Ove Morlandstø i Bremnes Seafood AS på Bømlo.<p/>Foto: Arne Hofseth