Onsdag fikk samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) overlevert «Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet».

Vegvesenet anbefaler i utredningen å satse på opprusting av E134 gjennom Buskerud og Telemark, over Haukeli og til Odda. I tillegg vil vegvesenet anbefale riksvei 52 over Hemsedalsfjellet som den andre fjellovergangen det skal satses på.

— Det er nå behov for å plukke ut noen få hovedforbindelser for å sikre at det blir nødvendige midler til større utbygginger av disse. E134 over Haukeli og riksveg 7/52/E16 over Hemsedal bør prioriteres når forbindelsene mellom øst og vest skal utbedres, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes i en pressemelding onsdag.

E134 høyest prioritet

På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår Vegvesenet en langsiktig strategi, der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse byene.

En utbygging av forbindelse fra E134 mot Bergen fra Jøsendal via Odda vil gi en rask rute mellom Bergen og Oslo.

— Det finnes flere mulige traséer for en slik veg – og her foreslår Vegvesenet en konseptvalgutredning (KVU) for å analysere de ulike konseptene, sier Aksnes i pressemeldingen.

Riksveg 52 også framtidsrettet

Også riksveg 52 over Hemsedal bør ifølge Vegvesenet prioriteres i utbyggingen.

— Vi mener riksveg 52 over Hemsedal er det strategisk mest framtidsrettede alternativet ved siden av E134. Det gir raskere forbindelse mellom Oslo og Bergen og gir samtidig videre utviklingsmulighet mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Her foreslår vi også at man utreder en ny bru på rv 5 for å erstatte ferjesambandet Fodnes – Mannhelle, forklarer Aksnes.

For å få en langsiktig akseptabel situasjon mener den fungerende vegdirektøren at det er behov for større utbygginger og en sterkere prioritering av hvilke vegforbindelser det skal satses på.

- Ikke godt nok i dag

Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen (Frp) var under overleveringen av utredningen klar på at dagens veisituasjon ikke er god nok.

— Det tar i dag for lang tid å kjøre mellom øst og vest, og det er flere steder utrygt. Vi vet også at det er store utfordringer vinterstid, med å holde veiene åpne. Derfor er vi glade for jobben Vegvesenet nå har gjort, fordi dagens situasjon ikke er god nok, sier Olsen.

Samferdselsministeren forteller at han og statssekretær Bård Hoksrud (Frp) nå vil kjøre de fire mest omtalte veiene i utredningen fra Vegvesenet, for lettere å kunne vurdere de forskjellige alternativene.