Kongen var invitert, men takka nei. Litt pomp og prakt blei det likevel då gjenoppbygginga av den tidlegare kongelege eigedommen blei markert ved Godøysund på Tysnes denne veka.

Med hornmusikk, omvisning og offisiell gjenopning ved ordførar Kjetil Hestad var det stil over arrangementet som samla både kommunetoppar og elevar og lærarar ved Tysnes skule. På veggen inne i den tre gonger fem meter store hytta blei det avduka tre bilde kongehuset har sendt som viser dei kongelege sine få opphald på øya, blant anna eitt av den dåverande fireårige kronprins Olav i 1907.

Særeigen adelsmann

Den vesle prinsen og nyutnemnde kong Haakon fekk i 1906 Solstråleøya i gåve av den særeigne, rike engelske adelsmannen John Musgrove, som i 14 år budde her ved kanten av Bjørnafjorden saman med ste-barnebarnet Ada og fekk oppført eit slott og fleire andre bygningar.

Dei kongelege brukte anlegget svært sjeldan, hovudbygget forfall og blei rive. I 1927 fekk prins Olav oppført ei større hytte, men heller ikkje den blei særleg brukt. 20 år seinare blei Prinsehytta flytta inn til Godøysund, og er i dag i privat eige og restaurert stand.

På signingsferda si i 1991 gav kong Harald heile Solstråleøya til Tysnes kommune.

Blå skule

Dei siste åra har ein eigen venneforeining sett i stand vaktmeisterbustaden, kystlaget har teke seg av nausta, og Bergen og omland friluftsråd har rydda stiar og sett opp toalett.

SKULEJOBB: Elevar ved «Den blå skulen» på Tysnes i arbeid våren 2012 med å setja i stand prinsens leikehytte. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

Elevar og lærarar ved «Den blå skulen» – eit friluftstilbod for 6.-10.klassingar på Tysnes skule – har sett i stand vesle hytta som opphaveleg blei oppført som fryselager for John Musgrove. Kongehuset gjorde ho om til leikehytte for prins Olav og prinsesse Ragnhild.

— Det såg ikkje bra ut då vi starta. Bygget var ein fare for omgivelsane, blant anna var det brent bål inne i hytta, seier lærar Terje Sløgedal, primus motor for «Den blå skulen».

— Det var ein solid bygningskonstruksjon vi gjekk laus på. Vi har prøvd å restaurera så godt vi har kunna i forhold til korleis hytta først såg ut. Vi har fått lagt inn straum, og har no ei grei skulestove på Solstråleøya, seier Terje Sløgedal.

FERDIG: 9.klassingen Robert Elgsås, lærar Terje Sløgedal til v. og ordførar Kjetil Hestad feirer at kronprins Olavs tidlegare leikehytte på Solstråleøya er sett i stand og klar til skulebruk.
PRIVAT
VESLEPRINSEN: Kronprins Olav på besøk på Solstråleøya i 1907. Foto: Frå kongehusets gåve til Blå skule