«Hvorfor gikk det så skrekkelig galt denne dagen? Bergenser i 60-årene med primus på tur sammen med sin venninne nord for Ryvarden fyr i strålende solskinn en fin 2. pinsedag …»

Slik begynner Alsaker brevet som Haugesunds Avis trykker i dag.

«Rutinert utekoker»

I et stritt døgn kjempet brannmannskapene med flammene. Området som brant, var på det meste opp mot halvannen kilometer bredt. 59 personer måtte evakuere fra husene sine, etter brannen som startet ved et primusuhell.

Alsaker beskriver seg selv som en «rutinert utekoker».

«I femti år har jeg på fire kontinenter vært underveis med kokeapparater», heter det i det åpne brevet til Sveios befolkning. Han legger til at det kanskje nettopp er det som er problemet. At man blir for rutinert og lite vaktsom.

»Jeg har fortsatt ikke svaret, men har brukt mye tid både natt og dag til å gruble på nettopp dette», skriver han.

Alsaker beskriver det som skremmende hvor fort han og turkompanjongen mistet kontrollen.»På mindre enn et minutt utviklet en liten stikkflamme seg til en sirkel på flere meter. Selvsagt kretser det i hodet, kunne man ha utnyttet dette minuttet bedre på en mer målrettet og intelligent måte. Fire minutter etter det hele startet var vi smertelig klar over at slaget var tapt og ringte brannvesenet.», skriver han.

Unnskyldningen

Primusmannen takker brannvesenet, politi, bønder og Sivilforsvaret for innsatsen.

«Mange må ha vært svært redde for hus og hjem og strever kanskje fremdeles med dette. Takket være enorm innsats, ble hus og hjem reddet, ingen ble skadet og katastrofen fikk ikke utvikle seg til en tragedie»,

Alsaker skriver også at han er takknemlig av rent egoistiske grunner.

«Hadde hjem gått tapt eller noen blitt alvorlig skadet, ville livet slik man kjenner det, stoppet opp og aldri blitt det samme».

Før han avslutter slik:

«Det blir litt tomt og innholdsløst å be om unnskyldning, men likevel: Vi har tenkt mye på alle involverte, både beboere og alt innsatspersonell som fikk ødelagt en fin pinsedag. Så for det det er verdt: Vi beklager overfor dere alle. Og takk til alle dere som oppe i det hele viste forståelse for at turgåerne ikke hadde det så helt bra.»

skogbrann1_KORR.jpg
Tor Andre Johannessen