Egentlig skal førerkortet ryke i det øyeblikket den åttende prikken er et faktum.

Prikket ut i Hordaland

— I teorien kan noen kjøre med åtte prikker i måneder og år. Noen kan kjøre med både ni og ti prikker, sier politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet til Aftenposten.

Årsaken til at grisekjørerne fortsetter å boltre seg i trafikken med åtte prikker, er at prikker ikke blir registrert før det foreligger enten en dom eller et rettskraftig vedtatt forelegg hvor det kommer frem at førerretten går tapt. Dermed tar det tid fra en sjåfør pådrar seg prikker til de blir registrert.

— Etterslep ved registrering av tidligere prikker er en mangel ved systemet som vi er kjent med. Dette må vi åpenbart se nærmere på når ordningen skal evalueres neste år. Jeg ønsker å se på muligheten for å endre forskriften, sier Guttormsen.

Til sammen 241.000 personer har fått prikker etter at ordningen ble innført 1. januar 2004.

— Det er i alt 65 sjåfører som har fått åtte prikker, og som skulle ha mistet førerretten til bil. 31 av disse kjører fortsatt på veiene. Det dreier seg om 30 menn og en dame, sier politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet til bt.no.