Politiet har ikke tilgang til prikkeregisteret fra patruljebilene. Hver gang en fartsovertreder blir stanset, må polititjenestemennene ringe opp sin egen sambandssentral for å finne ut om fartssynderen er prikkbelastet fra før. Sambandssentralen må så gå inn i Vegdirektoratets sentrale register for å sjekke dette. Det tar nødvendigvis tid. Samtidig vil det nye systemet føre til at politiet må skrive flere anmeldelser enn tidligere.

— Jeg innbilte meg at det nye prikksystemet ville bli enklere å håndtere for oss i politiet. Jeg så ikke for meg en så omfattende administrativ jobb, bekrefter politioverbetjent Arvid Ask, leder for trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Ferskt

Foreløpig er prikksystemet så ferskt at politiet i Bergen ikke har rukket å få brakt på det rene hvor mye ekstra tid og arbeid ordningen vil medføre.

— Om et halvt års tid tror jeg likevel bestemt at vi kommer til å bruke mer tid enn før på hver bilist vi stanser for å ha kjørt for fort, eller for andre trafikkforseelser, sier Arvid Ask.

— Hva kan konsekvensen av det bli?

— Det kan føre til redusert kapasitet under selve trafikk-kontrollen, sier Ask.

Dersom mange kjører for fort i løpet av kort tid, kan det bli så stor kø ved stopp-posten at politiet rett og slett må la noen fartssyndere passere uten å bli stanset og konfrontert med sine synder. Da kan de heller ikke stilles til ansvar senere.

— Det er for tidlig å si hvor stort problemet vil bli, understreker Arvid Ask.

Magnetstriper

Politioverbetjenten har gjort seg sine tanker om hvordan administrasjonen av det nye prikksystemet kan rasjonaliseres.

— Hvis førerkortene hadde vært utstyrt med magnetstripe, ville vi kunne sjekke eventuelle tidligere prikkbelastninger fra patruljebilene våre, sier Ask.

Foreløpig foreligger det ingen planer fra Vegdirektoratets side om å endre dagens førerkort.

Når en bilfører pådrar seg sin åttende prikk, får vedkommende ikke lenger tilbud om forenklet forelegg. Da blir det automatisk skrevet ut en anmeldelse, og bilføreren mister førerretten.

— Dette vil også medføre ekstraarbeid for oss i forhold til dagens rutiner, sier lederen fra trafikkseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Positiv til systemet

Arvid Ask understreker likevel at han er positiv til det nye prikksystemet.

— Det har forhåpentlig en forebyggende effekt, sier han.

Hittil i år har politiet i Bergen ikke kommet over en eneste fartsovertredelse som har vært alvorlig nok til at førerkortet er blitt inndratt.

— Det er uvanlig, men det er likevel for tidlig å si om det nye prikksystemet allerede har ført til mer ro og orden i trafikken. Hvis trenden holder seg, er det interessant, sier Ask.

Ikke billigere forsikring

Fra enkelte hold er det tatt til orde for at prikkfrie bilførere bør belønnes med lavere forsikringspremier.

— Dette har til nå ikke vært tema i forsikringsbransjen. Vi ser det ikke som naturlig. I tillegg er det svært tvilsomt om vi vil få tilgang til prikkregisteret. Forsikringspremiene vil nok fremdeles bli fastsatt etter andre og mer tungtveiende forhold, som for eksempel antall skader, sier informasjonsdirektør Preben Sandborg Røe i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

VENTER PÅ STORFISKEN: Det var langt mellom fartssynderne på Heiane på Stord i går. Politibetjent Sverre Aanderaa venter tålmodig på storfisken eller «kundene» som han spøkefullt kaller dem. FOTO: LENA VERMEDAL