Finansbyråd Henning Warloe (H) la frem Eierskapsmeldingen i begynnelsen av mai. Der var oversikten over hva kommunen eier i hvilke selskaper, og et forslag til hvordan eierandelene skal deles inn, alt etter hva man ønsker med eierskapet.

Warloe skrøt av at Bergen kommune er den første kommunen som lager en slik grundig oversikt. «Politisk nybrottsarbeid», fremholdt han da.

Ikke støtte fra sine egne

Men bystyret, som til syvende og sist skal vedta meldingen, er ikke imponert. Hele fem måneder etter at medlemmene i finanskomiteen fikk meldingen på sitt bord, har de ennå ikke kommet frem til noen enighet.

Nå sendes meldingen i retur til Warloe. Enstemmig. Det betyr at byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre også stemte for å sende saken i retur.

— At saken nå er sendt tilbake forteller at alt arbeidet som er gjort har vært mislykket. Det er et klart nederlag at byrådet ikke har klart å oppnå noe som helst, sier Terje Ohnstad (Ap), som leder finanskomiteen.

Byrådet henter normalt støtte hos Fremskrittspartiet i bystyret. Men ikke denne gangen. Frps gruppeleder Liv Røssland er skuffet over byrådet.

— Denne meldingen sier ingenting om hva vi ønsker med vårt eierskap. Slik sett er den ikke stort annerledes enn det tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) la frem i sin tid. Dette er for veikt, sier Røssland.

Hun forteller om sonderinger mellom Frp og Warloe før meldingen ble lagt frem, men at Frps ønsker ikke ble hørt. Blant annet ønsker Røssland kun å dele eierskapet inn i to deler, politisk motivert eller finansielt, mens byrådet opererer med de tre kategoriene politisk motiv, finansielt motiv og blandingsmotiv.

Mer aktivt eierskap

— Byrådet bør komme oss litt i møte vil de ha dette gjennom. Vi ønsker oss en mer aktiv forståelse av hva Bergen kommune vil med sine bedrifter, påpeker Røssland.

Hun begrunner dette med at kommunen er fattig og har store urealiserte verdier gjennom sitt eierskap.

Dessuten ønsker byrådet fullmakt til å utpeke styreleder i de selskapene hvor Bergen kommune har dette vervet. I dag har bystyret den makten.

— Det er helt uaktuelt, sier Arbeiderpartiets Terje Ohnstad.

Ohnstad er skuffet over at byrådspartiene ikke har henvendt seg til Arbeiderpartiet for å få flertall.

— Vi har ikke hatt dialog med dem, fordi de har lagt alle kortene i kurven til Frp, sier han.

BT fikk verken kontakt med byråd Henning Warloe eller Høyres gruppeleder i bystyret, Hilde Onarheim, i går.