Prislappen på det nye høgskolebygget er nær 2,3 milliarder kroner. Men bygget er allerede for lite.

Antallet studenter og ansatte er i dag 46 prosent høyere enn det den nye skolen dimensjoneres for.

— Ikke et problem

Det planlagte nybygget til Høgskolen i Bergen (HiB) er 51.750 kvadratmeter stort, og skal ha plass til 4400 studenter og 500 lærere. I dag har HiB 6500 studenter og 650 ansatte.

Men at det nye prestisjebygget blir for lite, vil ikke rektor høre snakk om nå.

— Høgskolen har vokst både i forhold til studenter og ansatte. Vi har noen utfordringer knyttet til dette. Men det er ikke noe poeng i å problematisere nå. Det viktigste er å sikre finansiering av dette prosjektet og få på plass samlokalisering, sier rektor Eli Bergsvik.

Høgskoledirektør Audun Rivedal synes heller ikke plassmangelen i det nye bygget er et problem.

— Det er veldig sjelden at alle studentene er til stede samtidig. Studentene bruker dessuten arealer på andre måter, sier Rivedal.

Han mener tiden da studenter satt på ett sted ved en pult og jobbet, er over.

— De sitter i kantiner og i trappeoppganger. De klumper seg ofte sammen mens leseplasser står tomme. I forhold til de ansatte er det en fleksibilitet i bygget med åpne arealer som gjør at flere kan sitte i åpent kontorlandskap, sier høgskoledirektøren.

Byggestart i januar

Høgskolen driver i dag på fem ulike steder i byen. Lærerne utdannes på Landås, ingeniørene i Nygårdsgaten, mens helsearbeiderne er spredt på tre ulike skolebygg. Planen er at alle skal samles under samme tak på Kronstad.

Ifølge Statsbygg, kan det bli byggestart på den nye høgskolen i januar 2010. I 2014 skal HiB på Kronstad være innflyttingsklar.

Håper på utvidelse

Rektor påpeker at tomten på Kronstad burde være mer enn stor nok til å finne alternative løsninger for de studentene som ikke får plass i det nye høgskolebygget.

— Det er klart at antall ansatte og studenter også kommer til å øke i tiden som kommer. Men det vil bli fullt mulig å vokse på Kronstad, mener Rivedal.

Tomten til høgskolebygget er på 40 mål.

— I tillegg er det 30 mål på nordre del av Kronstad-tomten som vi håper å få omregulert til høgskoleformål. Vi har en god dialog med Statsbygg om dette, sier Bergsvik.

Hva synes du om planene på Kronstad? Si din mening her.