Det er ikke bare vannlekkasjer og uhåndterlige høyttaleranlegg som skaper frustrasjon på Bergens mest avanserte bygning, BB-bygget (Bygg for biologiske basalfag) ved Universitetet.

En rapport fra Forsøksdyrutvalget viser at det er en rekke feil med den kanskje mest avanserte delen av bygningen, dyreavdelingen.

  • Ventilasjonen så dårlig at det bare tillates en meget liten dyretetthet.
  • Luftfuktigheten varierer mye.
  • Kloakklukt er rapportert fra personalet som et tidvis problem.
  • Teknisk overvåkingssystem ute av drift ved inspeksjon.
  • Ultralyd-støy fra lysrør er så høy at det ikke er forsvarlig å ha dyr i rommene over flere døgn.
  • Gipsvegger i dyreavdelingen tilfredsstiller ikke krav til rengjøring av dyrerom.
  • Avtrekksventiler plassert i tak krever nøye rengjøring, og virker meget tungvint.

Feilene gjorde at Forsøksdyrutvalget 1. mars i år vedtok ikke å godkjenne dyreavdelingen, fordi bare mus i ventilerte bur og frosk kunne holdes på forsvarlig vis.

Ansatte ikke hørt

Vedtaket overrasker ikke de ansatte på avdelingen.

— Vi har sett dette i lang tid. Vi har sagt ifra om dette, men fått beskjed om at vi må vente på rapporten fra Forsøksdyrutvalget, sier veterinær Aurora Brønstad til BT.

Hun sier at situasjonen er fortvilet, både for ansatte, studenter og dyr.

— Vi vil ha gode forhold for dyrene våre. Vi ønsker ikke å måtte gjøre forsøk flere ganger fordi bygningen ikke er god nok, sier hun.

For å gjøre færrest mulig forsøk, er det viktig at støy, lys, fukt og lukt holdes stabilt.

De ansatte synes det er trist at en helt ny avdeling er i langt dårligere stand enn de to andre dyreavdelingene på Haukeland. Den eldste av dem er 20 år gammel.

Eldre avdelinger bedre

For studentene er det problematisk at de ikke får gjort skikkelige forsøk innen planlagt tid. Lånekassen er ikke særlig begeistret for det.

Avdelingen har bare små dyr, det vil si rotter, mus og frosk. Avdelingen vil ikke avlive dyr som i dag finnes på avdelingen, men vil ikke ta inn nye mus bortsett fra dem det er plass til i selvventilerende bur.

Universitetet må nå komme med en fremdriftsplan for hvordan feilene kan utbedres før Forsøksdyrutvalget vil vurdere å godkjenne avdelingen.

Dyrevernalliansen er opprørt over den dårlige standarden på den nye avdelingen.

— Vi synes det er hårreisende at man bygger avdelinger som er av så dårlig standard. Statsbygg er fullstendig klar over at det snart kommer nye krav fra Europarådet som er strengere enn dagens. Når en helt ny forsøksavdeling ikke engang oppfyller dagens krav, er det veldig betenkelig, sier Anton Krag, som er Dyrevernalliansens representant i Forsøksdyrutvalget.

Skal snakke sammen

Selv om vedtaket om ikke å godkjenne avdelingen ble fattet 1. mars, ble det først sendt ut i slutten av april.

Statsbygg og UiB har derfor ikke fått avklart hvem av dem som har skyld for hva.

— Vår jobb er å levere i forhold til kravene fra universitetet. Det har vi forholdt oss til. Nå må vi sørge for at det vi har levert er i samsvar med det universitetet har krevd, sier direktør Hilde Nordskogen i Statsbygg.

Eiendomsdirektør Martha Knapskog Skauge i UiB synes det er leit at avdelingen ikke er blitt godkjent. Hun bekrefter at de ansatte har sagt fra om at ikke alt var som det skulle, men at UiB likevel har ventet på vedtaket fra Dyreforsøksutvalget.

— Det som måtte gjøres med en gang, har vi gjort. Men vi ville ikke sette i gang en stor prosess før vi hadde fått vedtaket, sier hun.