Nettverket består av omkring 150 ultrakonservative prester. De fleste tjenestegjør på Vestlandet. Gruppen ble dannet i protest mot at kirken i 2006 åpnet opp

for homofilt samliv og ansettelse av homofile prester. Kamp mot kvinnelige prester står også på agendaen for flertallet i gruppen.

— Ingen gerilja

  • Vi er ingen prestegerilja, men vi står for en kirkelære som er basert på den apostoliske tro og bekjennelse, sier Sverre Langeland, tidligere sokneprest i Meland, nå i Sandviken menighet i Bergen. Han er en av fire talspersoner i nettverket. De fleste av prestene som støtter Carissimi, er anonyme.
  • Vi mener at kirken taler med to tunger i homofilispørsmålet. På den ene siden åpner man for kirkelig velsignelse av homofile par i kirken, på den andre siden sier man at homofili er synd. Det er en forvirring som ikke går an å leve med i kirken, sier Langeland.

Delt syn på kvinneprester

Holdningen til kvinnelige prester er ikke fullt så bastant.

  • Det finnes prester i Carissimi som kan godta kvinnelige prester, men det finnes også mange som ikke kan akseptere det, sier Langeland.
  • Vi utgjør en seriøs gruppe prester som ikke har noen annen agenda enn å verne om en tradisjonell, apostolisk lære på alle områder i kirken.

— Kall oss gjerne konservative. Vår strategi er ikke å skape strid, men å samtale med kirkens ledelse med tanke på å få gjennomslag for vårt syn, sier Langeland.

Hemmelig

På Carissimis nettsider blir det opplyst at nettverket har omkring 150 tilhengere på landsbasis. De aller fleste av dem har ikke flagget sitt syn, men velger å holde sine navn hemmelig. Gruppen er representert i Hordaland, Rogaland, Agderfylkene og Møre og Romsdal.

Carissimi sto for to år siden bak et flammende opprop om å bryte alt samarbeid med homoliberale biskoper. Oppropet fikk 496 underskrifter, 146 av dem fra vigslede prester. Gruppen har krevd at kirken oppretter egne tilsynsordninger som innebærer at Carissimi-prestene slipper å forholde seg til «homovennlige» biskoper. Bispemøtet i Den norske kirke har avvist Carissimis ønske om alternativt tilsyn. Les også: — Johanneskirken må få kvinneprest

Sterkest i vest

Forsker Hans Stifoss-Hanssen i KIFO (Stiftelsen Kirkeforskning) sier at det er på Vestlandet Carissimi har desidert sterkest fotfeste og utgjør «den harde kjerne» av konservative prester.

  • Det virker som om en del av gruppen er i ferd med å gi opp kampen mot kvinnelige prester, men de er fortsatt kompromissløse i synet på homofili, sier Stifoss-Hansen.

Han sier at det er stor forskjell mellom Vestlandet og andre deler av landet når det gjelder konservative prester.

  • I vestlandsfylkene er fortsatt andelen av prester som forholder seg til en konservativ teologi atskillig større enn i resten av landet, kanskje påvirket av bedehuskulturen, sier han.