• Alle prestene må nå være forberedt på tunge byrder i dagene fremover, sier fungerende biskop Ørnulf Elseth til Bergens Tidende. Nå etableres det beredskap i alle menigheter i bispedømmet.

RUNE VALDERHAUG

I går kveld samlet den fungerende biskopen i Bjørgvin nærmere 100 av bispedømmets prester til den årlige nyttårsmottakelsen i Åsane kirke.

— Dette er en veldig annerledes dag enn vi hadde tenkt oss. Det er nasjonal sørgedag, og vi vet at mange av oss får krevende dager fremover - enten det gjelder i forhold til skoler og barnehager, eller å følge opp i begravelser. Derfor trenger vi å samles for å gi hverandre kraft til å stå sammen om de vanskelige oppgavene som nå venter, sa Elseth da han ønsket prestene velkommen til nyttårsmottakelsen.

Jordskjelv- og flomkatastrofen i Sørøst Asia ble også markert i mange kirker i Bjørgvin i går. Og under nyttårsmottakelsene for prestene i går kveld samlet Bjørgvinprestene seg i bønn for ofrene og de pårørende. Under høymessen i Domkirken i går formiddag ble dessuten katastrofen markert med blant annet bønn, lystenning og offer til Kirkens Nødhjelps hjelpearbeid.

— Vi vet foreløpig ikke hvor mange mennesker som er rammet eller berørt av katastrofen her i Bjørgvin bispedømme. Men alle prester og menigheter må forberede seg på at de vil stå overfor krevende oppgaver etter hvert som navnelister på omkomne og savnede blir kjent, sier Elseth.

Han legger til at det nå blir etablert generell beredskap i alle menigheter i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane med tanke på at prestene og andre kirkeansatte må delta i samtaler og markeringer på skoler og barnehager etter hvert som de åpnes etter jule- og nyttårsferien.

— Prestene våre må også være forberedt på at det kan være mange omkomne og savnede fra våre lokalsamfunn. Dette kan slå svært ulikt ut fra sted til sted. Derfor har vi bedt prostene sørge for at prestene i de lokalsamfunn som eventuelt bli tungt berørt, får hjelp av kolleger fra andre menigheter, sier han.