Da presten Scott Mansfield i New Mexico i det sørvestlige USA forrettet i Ben Martinez' begravelse, kom han ikke med de vanlige trøstens ord. I stedet ga han en sterkt kritisk gjennomgang av den avdødes liv og levnet.

— Gamle Ben var nok i beste fall en middels bra katolikk, het det blant annet i minnetalen.

— Han var lunken i troen og han levde i synd, sa Mansfield, som tilføyde at "Herren har sagt at han vil spy folk som Ben ut av sin munn og ned i helvete".

Nedsettende

Under vandringen fra seremonien i kapellet til jordfestelsen skal presten deretter ha kommet med nye og sterkt nedsettende bemerkninger om den avdøde.

Martinez var medlem av det lokale bystyret og en respektert samfunnsborger, men en av slektningene sier at folk i byen nå stirrer på datterens hans på gaten, og trolig tenker at "faren hennes brenner i helvete".

På ekte amerikansk vis har ni medlemmer av familien gått til advokat og reist sivilt søksmål mot så vel Mansfield som biskopen hans og mot erkebispedømmet Santa Fe.

— Vi tilbakeviser saksøkernes påstander, og det samme gjør fader Mansfield, sier erkebispedømmets talskvinne Celine Baca Radigan.

Hun bekrefter at Mansfield nå har flyttet til et kirkesogn utenfor storbyen Albuquerque i New Mexico. Men ifølge Radigan dreier det seg om en rutinemessig overføring, og ikke om noen straff for Mansfields oppførsel i begravelsen.

Kjettere

Hvis krangelen fortsetter, kan den kanskje til slutt ende både i retten og på pave Johannes Paul IIs skrivebord i Roma. Paven har ellers nok å stelle med, blant annet det biskopene i Kroatia kaller kjettere som har formastet seg til å foreslå at landets lærerstudenter skal kunne ta yoga som valgfag.

Yoga er en metode for kontroll med kropp og sinn der meditasjon og fysiske øvelser skal føre fram til frigjøring av sjelen og forening med guddommen.

— Dette er ren hinduisme forkledd som ufarlig filosofi, heter det i en uttalelse fra det kroatiske bisperådet.

Biskopene har riktig nok ikke funnet bevis for at noen lærer har forsøkt å påvirke elever med tankegods hentet fra yogafilosofien. Faren er likevel stor for at filosofien skal bli spredt blant uskyldige barn, framholder biskopene i sin uttalelse. NTB

VELKOMST: Mange håper nok på en varm velkomst i himmelen, slik Jim Carrey som Gud her tilbyr i filmen "Bruce Almighty", når de en gang dør. For amerikaneren Ben Martinez er det nok ikke blitt noen slik mottakelse, for Ben var en dårlig katolikk og har etter alt å dømme havnet i helvete, sa den lokale presten i Martinez' begravelse. Nå reiser familien søksmål mot presten og biskopen hans. Foto: SCANPIX/SF