En ny fellesaksjon av miljøvernere med ulik organisasjonstilknytning er på beddingen for å hindre at det blir noe av det påtenkte gasskraftverket, akkurat som i 1996. Den gangen gjaldt det kampen mot gasskraftverk på Kollsnes i Øygarden.

— Det var biskopenes sterke advarsler mot gasskraftverk på Mongstad som nå ga meg inspirasjon til å ta dette initiativet, sier Tomren. Etter å ha sørget en stund over SV og Senterpartiets «løftebrudd», som han sier, ble han oppildnet av biskopene Odd Bondevik, Laila Riksaasen Dahl og Olav Skjæveland.

Ingen nybegynner

Tomren understreker at det er som prest og privatperson han kontaktet representanter for naturvernorganisasjoner og RV for å danne et interimsstyre til å dra i gang dette «motstandsarbeidet». De har innkalt til stiftelsesmøte 8. november, da arbeidet skal inn i faste organisasjonsmessige former.

Selv er Tomren ingen novise i denne sammenhengen. I 1996 var han aktivt med i den daværende fellesaksjonen, og i 1999 var han kirkelig utsending på Kyoto-konferansen. Dessuten var han i flere år leder i Naturvernforbundet i Hordaland.

— Sivil ulydighet er absolutt siste utvei, men vi er forberedt på å gå til et slikt skritt. Først må alle andre metoder og påvirkningsmidler tas i bruk. Det er ingen grunn til å resignere, for vi har som kjent opplevd før at det ikke er blitt noe av gasskraftplanene, sier Tomren, som har fått med seg representanter for RV i Bergen, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Miljøpartiet De Grønne og Changemaker.

Dørum lå i lenker

Sivil ulydighet er på ingen måte noe nytt i miljøkampen. I kampen mot Mardøla-utbyggingen i 1970 la bl.a. den senere justisminister Odd Einar Dørum (V) seg i lenker, og i kampen mot Alta-utbyggingen i 1979 var lenkegjengen tallrik.

— Det blir fellesorganisasjonen som selv må ta stilling til om det blir nødvendig å legge til rette for sivil ulydighet. I så fall blir det etter Mahatma Gandhis ånd, der ikkevoldsprinsippet lå til grunn, sier Tomren.

Foreløpig er dette et hordalandsinitiativ, men de som står bak utelukker ikke at også den nye fellesorganisasjonen blir landsomfattende. Initiativtakerne har dessuten godt håp om å få med seg både AUF, SU og Senterungdommen. KrFU har i hvert fall gitt sin tilslutning til arbeidet som er satt i gang.

- Utrolig feigt

Både Tomren og de andre i interimsstyret er spesielt skuffet over SV og miljøvernminister Helen Bjørnøy etter det som er skjedd. Men heller ikke Senterpartiet går fri, for vedtaket om å tillate gasskraftverk på Mongstad er helt i strid med Soria Moria-erklæringen, hevder de.

— Det er utrolig feigt gjort, og Bjørnøy burde ha satt sin stilling inn på å hindre dette, mener Tom Sverre Tomren.

PÅ BARRIKADEN: Disse naturvernerne vil gjøre alt som står i deres makt for å hindre at gasskraftverk blir bygget. Fra venstre døveprest Tom Sverre Tomren, RV-politiker Marte Mjøs Persen, Naturvernforbundets Ingar Flatlandsmo, Sven Sandvik i Changemaker, Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne og Pernille Hansen fra Natur og Ungdom. FOTO: RUNE BERENTSEN