• Det var muligens en tabbe.

At sokneprest Thor Sommerseth sist søndag opptrådte som Kaptein Sabeltann under en karnevalsgudstjeneste i Landås kirke vekker sterke reaksjoner.

— Jeg ramlet nesten av stolen da jeg så Bergens Tidende på mandag. Presten opptrådte med kaptein Sabeltann-hatt mens han døpte barna. At en prest kan opptre utkledd på denne måte, burde få alle til å rømme kirken, skriver Tove Fromreide.

Tar selvkritikk

Tre kritiske reaksjoner om samme karnevalsgudstjeneste preget Bergens Tidendes debattsider i går.

— Det var kanskje en tabbe av meg å bruke kaptein Sabeltann-kostymet også under dåpen. I ettertankens lys er jeg den første til å beklage akkurat det, sier Thor Sommerseth.

Det er særlig dåpshandlingen i Sabeltann-kostyme som flere har reagert på.

— Latterliggjøring av høytidsstemte ritual, skriver Ragnhild Bruvoll. - Dåpsbarnet hadde neppe noen mulighet til selv å forsvare seg mot at presten fullbyrder den hellige handlingen med dødninghatt på hodet, skriver Kjell Wernøe. Begge ber om biskopens vurdering.

Passet ikke under dåpen

Biskop Halvor Nordhaug vil oppmuntre prestene til å prøve nye veier. Han mener det er bedre å ta en sjanse enn å stå på stedet hvil.

— Her er stor frihet. Som biskop mener jeg at det største problem i Den norske kirke ikke er nytenkning og kreativitet. Den som vil eksperimentere, vil jeg møte med stor raushet, sier Halvor Nordhaug.

Biskopen har vært i kontakt med Sommerseth og er enig med han i at Sabeltann-hatten ikke trengte være på under hele gudstjenesten. Under dåpen trakk den oppmerksomheten bort fra handlingen på en uheldig måte.

— Hva gjør en handling hellig?

— At Guds ord lyder og at dåpen foretas i samsvar med kirkens tro og tradisjon, er viktig. Samtidig må det være vann til stede. Lys og et vakkert kirkerom skaper en egen atmosfære. Men ordene som sies er viktigere enn rommets utforming, sier Halvor Nordhaug.

— Salig samrøre i sirkus og sakrament, skriver Ragnhild Bruvoll.

— Nei, vi vil ikke gjøre kirken til et teater og tenker ikke showbusiness. Men det er en kjempeutfordring å inkludere barna. Vi anstrenger oss og våger å gå nye veier enkelte dager i året for å møte dem, sier sokneprest Thor Sommerseth i Landås menighet.

Våger å leke

Biskop Halvor Nordhaug vil støtte prester som ønsker å være kreative.

— Den eneste som ikke gjør feil, er den som ikke foretar seg noe som helst, sier han.

Selv hadde Thor Sommerseth valgt barnas helt bevisst for å ta et oppgjør med Kaptein Sabeltann og prøve å få frem at Jesus er sterkere enn sjørøveren.

— Han brukte sverd for å skade. Jesus brukte ord, men hans ord treffer oss i hjertet på en helt annen måte og leger oss. Han har en makt ingen sjørøver kan ha, sier Thor Sommerseth.

Han hadde selv informert dåpsforeldrene som at de ville oppleve en gudstjeneste preget av karneval.

— Folk skal ikke bare møte gravalvor i kirken. Det er lov å le sammen. I forkant av fasten trenger vi gleden. Jeg våger å leke for å nå inn til barna, sier Thor Sommerseth.

Hva mener du om sabeltanndåpen? Si din mening.