Mandag begynner rettssaken i Bergen tingrett. Retten skal ta stilling til om det thailandske offeret i den såkalte Wat Po-saken skal få erstatning. Bistandsadvokat Eva Frivold krever to millioner kroner i erstatning for de påkjenningene og det inntektstapet kvinnen skal ha blitt utsatt for da hun, ifølge dommen fra Bergen tingrett, ble tvunget til å prostituere seg våren 2006.

Kvinnen fortalte blant annet om trusler og om brutal oppførsel fra sine oppdragsgivere og kunder da hun var i retten i fjor. Hun fortalte også hvordan hun på Wat Po i Bergen hadde blitt voldtatt av flere av mennene som besøkte henne. Frykten for sykdommer som HIV, og skammen som fulgte med jobben hun utførte, sto sentralt i forklaringen hennes.

— Hun sliter

Erstatningskravene er rettet mot to thailandske kvinner som ble dømt for menneskehandel. Da rettssaken var til behandling, syntes ikke dommeren at bistandsadvokaten hadde forberedt erstatningssaken godt nok og utsatte den.

Nå er kravet klart og kan, om retten gir medhold, bli blant de høyeste erstatninger som er utbetalt i denne typen saker.

— Hun sliter fortsatt veldig tungt etter det hun har vært gjennom. Hun bor på hemmelig adresse og sliter med ettervirkninger, sier Eva Frivold, bistandsadvokat for kvinnen i 40-årene.

Frivold har vært bistandsadvokat for flere menneskehandelofre de siste årene, og sier at kravene pleier å ligge på alt fra 150.000 kroner til krav i millionklassen.

I menneskehandelsaken fra Trondheim i 2006, ble en av hovedmennene dømt til å betale 2,3 millioner kroner til et av ofrene. I en sak som nylig har gått for Oslo tingrett er en tyrker dømt til å betale 1,3 millioner kroner til et av ofrene.

Systemutnyttelse

Tom Barth Hofstad forsvarer en av de thailandske kvinnene som er dømt for menneskehandel.

I tillegg til fengselsstraff fikk også denne kvinnen et krav mot seg på 800.000 kroner fra staten for det hun hadde tjent som bordellmamma. Kravet ble senere senket til 200.000 kroner av Gulating lagmannsrett.

Hofstad sier hans klient synes erstatningskravet er svært urimelig.

— Hun synes det hele lukter av systemutnyttelse. Hun føler at hun må betale for noe som skjedde da offeret frivillig reiste til Bergen og prostituerte seg der, sier Hofstad.

Advokaten peker på at Bergen tingrett har vært delt i synet på troverdigheten til offeret.