KARI PEDERSEN

HANS MJELVA

GUNNAR WIEDERSTRØM

Dermed taler mye for at Bergen i 2006 får et nytt 50 meters basseng med stupeanlegg til 250 millioner kroner plassert på en grusbane ved Haukelandshallen. Bergen sentrum blir dermed uten offentlig svømmehall, for finansieringen av det nye svømmeanlegget baserer seg på at Sentralbadet stenges og selges.

— Jeg spår atskillig bråk om salget av Sentralbadet, sa Stine Akre, gruppeleder for RV i bystyret i går.

Ap med nøkkelen

Arbeiderpartiet satt med nøkkelen til gårsdagens vedtak. SV, Frp, RV, Sp og Pensjonistpartiet ønsket en ukes utsettelse for å vurdere nærmere tilbudet fra NCC om å kombinere et basseng på Nygårdstangen med boliger. Støtte fra Ap ville gi flertall for utsettelsen.

Spenningen var følbar da Ap ba om 10 minutters gruppemøte. Etter 15 minutter var Anne-Grete Strøm-Erichsen tilbake sammen med resten av gruppen og gikk på talerstolen, tydelig opprørt.

Motstrebende hadde bystyregruppen bestemt å si nei til utsettelse.

- Utrolig kritikkverdig

— Aps gruppe er svært provosert. Vi er ganske kritisk til byrådet som ikke har fulgt opp bystyret bedre, sa Strøm-Erichsen og viste til at bystyret i april enstemmig uttalte at plassering på Nygårdstangen er å foretrekke.

— Utrolig kritikkverdig, lød Strøm-Erichsens karakteristikk. Byrådet burde anstrengt seg mer for å finne kreative løsninger for Nygårdstangen. Innspillet fra NCC viser at mulighetene lå det.

Frps Thor Woldseth hevdet byrådets behandling av bassengsaken «ikke hang på greip». RVs Tor Dahle tok enda sterkere i: - Denne saken stinker virkelig, sa Dahle.

Oddny Miljeteig varslet at SV vurderer å stille mistillit til byrådet.

- Nå eller ikke

Harald Victor Hove (H) minnet om ultimatumet som lå på bordet i form av et brev fra Norges Svømmeforbund. Uten et vedtak i går ville toget vært gått for lokalisering av det nye hovedanlegget i Bergen, lød trusselen fra svømmeforbundet.

Status som hovedanlegg utløser 30 millioner i tippemidler.

— Det er riktig at bystyret avgjør hvor dette bassenget skal ligge, sa Hove og la til: - Hvis ikke vi lokaliserer det i dag, havner bassenget i Kristiansand.

Men anlegget ville fått tippemidler selv uten denne statusen, ble det hevdet i bystyret i går. Forskjellen utgjør bare 10 millioner.

Byrådsleder Monica Mæland påpekte at bystyret for to år siden avviste prinsippet om å kombinere bassenget med boliger, slik NCC nå har foreslått: - Hadde bystyret bestilt slike løsninger, skulle vi utredet det. Vi anså den saken som avgjort, sa Mæland og la til at EØS-reglene for anbud på offentlige innkjøp gjør det vanskelig å kaste seg på tilbudet fra NCC.

Dette bekreftet kommuneadvokat Helge Strand.

50 års debatt

— De som kjenner meg, vet at jeg har svømmehud mellom tærne. Jeg tilhører en svømmerfamilie og har fulgt debatten om lokalisering av svømmebasseng i Bergen fra indre bane i 50 år. Nå må vi bilegge denne «kjekt å ha» diskusjonen og bestemme oss, formante Høyres Robert Monsen.

Til slutt vedtok bystyret plasseringen på Nymark mot stemmene til RV, SV og Pensjonistpartiet.

Men siste ord er ikke sagt om byens nye 50-meters basseng. Et flertall ber om en skriftlig redegjørelse fra byrådet om hva som er gjort i bassengsaken siden bystyremøtet i april, pluss at kommunerevisjonen gransker saken.

Bystyret vedtok dessuten å få Bønes-bassenget på plass igjen i kommunens økonomiplan. Pengene til Bønes-anlegget går i bassenget på Nymark.