Det var Høyres byrådslederkandidat Monica Mæland som i BT for en uke sine tok til orde for å bygge ut Flyplassveien til firefelts vei.

— Et kynisk og populistisk utspill, var kommentaren til Arbeiderpartiets samferdselstalsmann i Fylkestinget.

Men i går ga likevel byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen klarsignal til regionveisjef Ole Chr. Torpp om at han må legge på bordet planer og kostnadsramme for en fire felts vei til Flesland.

— Veien skal ikke bli en motorvei, understreker Strøm-Erichsen i en samtale med BT i går.

Holder på bybanen

— Vi går inn for denne utvidelsen fordi det betyr at det vil bli kollektivfelt i begge retninger langs veien, sier byrådslederen.

Hun understreker også at partiet med dette ikke stenger døren for å forlenge bybanen fra Lagunen til Flesland.

— Det er ennå noen år til bybanen kan forlenges. I mellomtiden kan vi lette situasjonen for kollektivtrafikken ved å bygge kollektivfelt i begge retninger langs veien, sier Strøm-Erichsen.

Regionveisjefen mener at det er mulig å få gjennomført det formelle planarbeidet før nyttår. Blant annet må det lages ny reguleringsplan for området.

Opprinnelig var det meningen at de planlagte kollektivfeltene langs veien skulle stå ferdig neste sommer. Utvidelsen vil forlenge byggearbeidene noe, men veisjefen regner med at det skal være mulig få ferdigstilt firefelts veien i løpet av neste år.

«Gravebrosjyre»

Om få dager «slipper» Bergen kommune, Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune brosjyren som forklarer hvorfor det for tiden er så mange gravearbeider i sentrum.

Som mange nok har fått med seg, skal Bryggen avlastes for trafikk og ny kollektivfil opprettes gjennom sentrum.

— Vi må nok ta selvkritikk for at brosjyren ikke er kommet før, sier byrådslederen som likevel trøster seg med at det er bedre seint enn aldri.

Regionveisjef Torpp innrømmer at konsekvensen av det nye gjennomgående kollektivfeltet fra Lars Hilles gate til Skuteviken kan føre til at bilkøen blir tettere utenfor sentrum. Men i bykjernen kommer trafikken til å gli raskere bare arbeidet blir unnagjort.

Og nå skal endelig Fitjarjekslene bort. Innen året er omme skal de forhatte jekslene som har prydet sentrumsgatene siden bompengeringen ble etablert i 1987, være borte.

SNUR: Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.