• Bergens luftkvalitet, både med svevestøv og nitrogendioksid, blir målt både ved rådhuset og på Danmarks plass.
  • Både i fjor og i år har forurensingen i Bergen sentrum vært så massiv at mange ble frarådet å bevege seg i bykjernen. På det verste var luften i Bergen den verste blant en rekke europeiske byer som driver sammenliknbare målinger.
  • Byrådet har innført strenge restriksjoner både på fart og når bilistene får kjøre. Andre tiltak har vært gratis ekspressbusser, og sambruksfelt på innfartsårene. Vegvesenet har evaluert tiltakene, og ifølge dem var det bare partall/oddetallkjøring for bilene som ga merkbare utslag.