Oslo politidistrikt har nå kastet seg inn på Bergenspolitiets side i kampen om godkjenning av dørvaktselskaper. De to politidistriktene mener at vaktvirksomhetsloven klart krever at selskaper som leier ut dørvakter må ha godkjenning av politiet.

Politidirektoratet (POD) har i en foreløpig vurdering landet på stikk motsatt syn; at dørvaktselskaper som for eksempel Bergen Vaktvesen ikke trenger godkjenning. Det får holde at dørvaktene deres godkjennes.

Politidirektoratets vurdering har vakt både irritasjon og forbauselse hos politiet i Oslo og Bergen.

To år gammel søknad

Hva PODs endelige vedtak blir, kan få stor betydning for Bergen Vaktvesen, som er et av landets største dørvaktselskaper. Selskapet søkte om godkjenning for to år siden, og venter fortsatt på svar.

Kort tid etter at søknaden ble sendt politiet, trykket BT en serie artikler om lovbrudd begått av daværende og tidligere ansatte i selskapet. Dette førte til en rekke kontroller fra politiet.

Hordaland politikammer har siden krevd detaljerte opplysninger; blant annet om hvilket utested den enkelte dørvakt jobber på. Det har Bergen Vaktvesen ikke villet gi fra seg. POD skal derfor også ta stilling til om politiet kan kreve dette utlevert.

Uvanlig skarpt brev

I slutten av september sendte Oslo politidistrikt et uvanlig skarpt brev til Politidirektoratet. I brevet som er merket «haster», skriver Oslopolitiet at PODs tolkning av loven ikke er korrekt.

Politiet påpeker at konsekvensen av PODs syn vil bli at politiet skal godkjenne de som vokter dørene på restaurantene, men ikke selskapene og personene som står bak. Dermed kan en dørvakt som blir avskiltet på grunn av kriminalitet, lett starte dørvaktselskap og leie ut dørvakter isteden.

De «uønskete elementene» har da ikke bare gode muligheter til å bli værende i bransjen; de skal også lære opp og lede dørvaktene som blir leid ut.

Utilslørt trussel

Hovedstadspolitiet viser til at politiets praktisering av loven har ført til en «avskalling av useriøse selskaper». Oslopolitiet skriver dessuten at vold begått av ansatte i restaurantbransjen er halvert i løpet av to år. Det tilskriver politiet ordningen med godkjenning av dørvakter og dørvaktselskaper.

Til slutt kommer Oslopolitiet med en utilslørt trussel: Hvis ikke POD snur, så «kan Oslo politidistrikt se seg nødt til å avvikle ordensvaktgodkjenningen».

BT fant ingen i verken Politidirektoratet, politiet i Oslo eller i Bergen som ville kommentere saken i går.

FAKSIMILE fra Bergens Tidende mandag 25. oktober 2004.