KAREN R. TJERNSHAUGEN

— Hvis kommunen avslår søknaden vil vi påklage vedtaket. Vi har vunnet slike klagesaker tidligere, sier prosjektleder Øystein Kristoffersen i Skifte Eiendom.

Forsvaret eier 270 mål på øyen Herdla helt nord i Askøy kommune. Øyen har et rikt fugleliv og er attraktiv som friluftsområde. Gjennom sin eiendomsforvalter Skifte Eiendom har Forsvaret søkt om å få dele tomten i to for å skille ut en del som skal legges ut for salg til høystbydende.

Men Askøy kommune truer med å nekte delingstillatelse, slik at Forsvaret ikke har noen tomt å selge.

-Litt spesiell forståelse

— Kommunen må ha en begrunnelse for å avslå søknaden. Den vil vi se svært nøye på. Alt som har med etterbruk av Forsvarets eiendommer å gjøre er svært spesielt med tanke på lovverket, og jeg vet av erfaring at en del kommuner har en litt spesiell forståelse av denne typen saker, sier Kristoffersen.

Askøy kommune skulle egentlig ta stilling til søknaden om deling av tomten den 3. juni. Rådmannens innstilling var å avvise søknaden. Da Skifte Eiendom fikk vite dette, tok de kontakt med kommunen og fikk overtalt administrasjonen til å utsette behandlingen til et møte den 22. juni. Skifte Eiendom tok også initiativ til et møte med politikerne og administrasjonen i Askøy kommune onsdag.

— Da vil vi rydde opp i eventuelle misforståelser og gjøre det helt klart at vi har samme interesse som kommunen i å sikre fritidsinteressene på Herdla, sier han.

- Bør være våkne

Striden har paralleller til debatten rundt Forsvarets salg av Østre Bolærne utenfor Tønsberg. Fylkesordfører i Vestfold, Anne Rygh Pedersen, har engasjert seg mot salget. Hun har dårlige erfaringer med Skifte Eiendom etter prosessen.

— Kommunepolitikerne på Askøy bør være veldig våkne og ikke gi ved dørene. De bør bruke den muligheten de har gjennom plan- og bygningsloven til å sikre området for allmennheten.

Pedersen mener lokalpolitikerne på Askøy ikke bør være for trygge på at Skifte virkelig setter friluftsinteressene foran ønsket om høyest mulig pris.

— De sa akkurat det samme til oss - at det var viktig å sikre øyen for allmennheten og at dette best kunne gjøres ved at Østre Bolærne forble i offentlig eie. Så viste det seg altså senere at de valgte å selge til høystbydende, sier hun.

Venter ikke på høring

Mandag starter Stortinget høringer om Bolærne-saken. Men lite tyder på at Forsvaret og Skifte eiendom vil omgjøre vedtaket om å selge øya til Smiths venner for 26,5 millioner kroner. Skifte Eiendom vil bare finpusse teksten i kontrakten.

— Avtalen står ved lag, vilkårene for kjøpet er fullt etterkommet. Men det er kontraktstekniske forhold vi vil se litt nærmere på, sier direktør Sverre Tiltnes i Skifte Eiendom til NTB.

Ifølge Tiltnes har ikke Forsvarsdepartementet bedt dem om å utsette signeringen av kontrakten eller på andre måter vente på at de politiske forholdene rundt salget blir avklart.