Onsdag skal statssekretær Åge Rosnes i Kunnskapsdepartementet møte lokale representanter for Ap, SV og Sp:

– Da håper vi det skjer noe positivt, sier Ruth Grung (Ap) optimistisk.

– Statssekretær Rosnes ble intervjuet av NRK om skolebygget sist torsdag, uten å love noen ny åpning for Snøhetta. Hva har dere i ermet som skal få ham til å ombestemme seg?

– For det første kan vi dokumentere at det ikke blir billigere å lyse ut ny konkurranse enn å videreføre samarbeidet med Snøhetta. Det er viktig å få til et moderne bygg ved Store Lungegårdsvann. Det vil gi en fornyelse av området.

Et annet argument er at nesten alle nye kulturbygg kommer i Oslo. Hålogaland teater er eneste unntak.

Dessuten bør staten stå ved løftene som er gitt Kunsthøgskolen, som lojalt har slått sammen to skoler og driver under vanskelige forhold, argumenterer Grung.

Også fylkespolitikerne

Fredag meldte fylkespolitikerne seg på i kampen. I et brev til kunnskapsminister Øystein Djupedal skriver fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg at Snøhetta bør få utarbeide et revidert og billigere prosjekt, i stedet for at det blir utlyst ny konkurranse.

– Statsbygg har opplyst til BT at Snøhettas skole koster 41.400 kroner pr. kvadratmeter, mens høyskoler vanligvis ligger på 30.000 pr. kvadratmeter. Lar det seg forsvare å bygge så dyrt?

– Ja, det gjør det. Tenk bare på all verdiskapingen som skjer her på Vestlandet. Skolen kunne blitt et kjennemerke for byen og for fylket. Når Snøhetta sjenerøst har sagt seg villig til å bearbeide sine planer, bør ikke departementet si blankt nei.

– Både Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen har byggeplaner. Får du ikke disse på nakken ved å slåss for et så dyrt bygg til Kunsthøgskolen?

– Jeg ser dette som tre ulike prosjekt som alle er helt nødvendige. De må bygges i tur og orden, sier fylkesordføreren.

Ingen respons

Alt politisk press til tross. Styret for Kunsthøgskolen i Bergen har to ganger skrevet brev til ministeren og bedt om et møte. Uten respons, forteller høyskoledirektør Johan A. Haarberg.

– Hva tenker du om det?

– Jeg er forbløffet. Vi hadde ventet at en SV-statsråd hadde tatt seg tid til å svare oss. At vi ingenting har hørt, synes vi er beklagelig, sier Haarberg.

Haarberg vil gjerne lagt frem regnestykker som viser at det knapt er noe å spare ved å starte helt på nytt.

– Et nytt skolebygg vil uansett koste rundt 575 millioner kroner. Prisen på Snøhetta-bygget er redusert med 40 millioner etter at Statsbygg stanset prosjektet og er nede i 690. Vi vet at Statsbygg har brukt over 30 millioner på prosjektering. Den faktiske differansen er altså under 100 millioner kroner. Hvis vi regner med prisstigningen de årene dette forsinker oss, blir forskjellen forsvinnende liten, sier han.

Både Snøhetta og Opticonsult forhandler med Statsbygg om erstatning for brutte kontrakter.

Astrid Renate Van Veen hos Snøhetta vil ikke opplyse hva selskapet har krevd:

For oss er ikke erstatningen viktig. Det viktige for oss er å få gjennomført bygget og vil strekke oss langt for å få det til, sier hun til BT.