Endring av Opplæringsloven fra 1. august har fjernet detaljerte regler for hvordan elever i grunnskoler og videregående skoler skal organiseres i klasser. Heretter skal elevene organiseres i grupper for å sikre sosial tilhørighet. Skolene står langt friere i å organisere elevene.

Flere fylker vurderer nå å stappe flere elever inn i hver klasse og bryte det tidligere maksimale elevtallet på 15 elever i hver klasse i yrkesfag og 30 på allmennfag.

— I Hordaland har vi ikke planer om noe slikt.

Vi fyller opp klassene, men presser ikke inn flere elever enn vanlig, opplyser inntaksleder Nils Skavhellen.

Han og hans medarbeidere har de siste ukene pratet med flere hundre ungdommer for å sikre dem utdanningsplass. 1685 hordalendinger sto i slutten av juli uten utdanningsplass. I dag regner Nils Skavhellen med å ha klar nye tall for inntaket.

Det er fylkenes anstrengte økonomi som frister dem til å presse flere elever inn i hver klasse. Utdanningsforbundets leder Helga Hjetland kaller det respektløs behandling av elevene. Hun sier til Aftenposten at hun fryktet enkelte ville gjøre noe slikt da Stortinget tidlig i sommer fjernet taket for hvor mange elever det kan være i hver klasse.