MARIANNE RØISELAND marianne.roiseland@bt.no

På et møte i bystyrets helse— og sosialkomiti i går ba en enstemmig komiti om å få vite hva som har skjedd ved Morgensol barnehjem.

Nye muligheter - Jeg er veldig glad for at denne tragiske saken har fått en ny vending, sier Arne Sortevik, Frp.

Han har tidligere ikke fått flertallet med på å arrangere en høring om forholdene ved barnehjemmet. Nå kommer likevel saken opp politisk. Bergens Tidende har de siste par årene, i flere artikler, fortalt gruoppvekkende historier fra livet på barnehjemmet på 1950-60 og 70-tallet.

En kvinne fikk for vel ett år siden over en million kroner i erstatning for de skadene barnehjemsoppholdet påførte henne.Men byrådet avviste å behandle kravet fra to andre kvinner. De to kvinnene fikk klar beskjed om at sakene deres er foreldet. - Har kommunen gjort noe galt, så må kommunen rydde opp, sier Sortevik.Han håper innsyn i saken kan føre til at bystyrepolitikerne velger å ta en økonomisk belastning for fortidens skader.

— Når byrådet nå ser at dette blir en sak, bør det kanskje få dem til å vurdere å inngå forlik, sier Sortevik.

Må vente Ikke i alle i byrådet skal være like begeistret for at Morgensol-saken likevel blir en politisk sak. Etter det Bergens Tidende kjenner til har det både i Arbeiderpartiet og KrF vært sterke krefter i sving for å forhindre et slikt utfall. Men verken KrFs eller Aps representanter i bystyrekomiteen lot seg presse.

— Politikerne i bystyret bør bli orientert om saken. Når det offentlige går til det grep å fjerne barn fra hjemmet må det sikres et rimelig godt tilbud. Vi bør vite hva slags tilbud som ble gitt på Morgensol, sier Eilert Jan Lohne (Ap).Han vil ikke uttale seg om hvilket utfall han tror saken kan få, når den til høsten kommer opp i bystyrets helse- og sosialkomiti.