For to år siden la Ap prinsippet til side og stemte for å gi støtte til Steinerskolen. Nå krever Danielsen videregående skole samme behandling. KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

I morgen skal fylkesutvalget ta stilling til en søknad fra Danielsen videregående skole om 1,5 millioner i årlig støtte. Kronargumentet fra Danielsen er vedtaket fra 1998 om å gi Steinerskolen rentestøtte til sitt nybygg på Skjold.Den gang var Ap tungen på vektskålen, til tross for partiets prinsipielle motstand mot fylkeskommunal støtte til private videregående skoler. Et unntak — Støtten til Steinerskolen var så lite og så unntaksvis at det vedtaket ikke får følger for vårt prinsipielle syn om at offentlige skoler kommer først, forklarer Aps gruppeleder Turid Visnes. - I et så stort parti som Ap har mange et varmt hjerte for alternativ pedagogikk. Derfor gjorde vi et unntak den gangen, legger hun til. Steinerskolen får 900.000 kroner årlig. Pr. elev er det mindre enn hva Danielsen søker om.Men Turid Visnes avviser bestemt at Ap vil stemme for investeringsstøtte til Danielsen.- Forstår du de som mener Ap forskjellsbehandler skolene?- Nei, det gjør jeg ikke, sier Visnes som understreker at fylkeskommunen har store uløste oppgaver på egne skoler som må komme først. Danielsen videregående skole står i ferd med å fullføre utbyggingen til 35 millioner kroner, forteller rektor Lars Johan Danielsen.- Med støtte fra fylket vil vi kunne puste litt lettere. Uten støtte må vi ta fra driften for å betale utbyggingen, sier Danielsen til Bergens Tidende.