På pressekonferansen vil politiet redegjøre for etterforskningen hittil, og orientere om det videre arbeidet i saken.

Pressekonferansen er klokken 12.00 i dag. Følg med på bt.no for oppdateringer