Tirsdag og onsdag i forrige uke ble tre menn varetektsfengslet i korrupsjonssaken som er under etterforskning av politiet i Bergen. Fengslingsmøtene ble aldri ført opp på berammingslisten i Bergen tingrett. Politiet opplyste heller ikke om at de ville be om varetektsfengsling for de tre.

Dermed fikk ikke offentligheten kjennskap til rettsmøtene, som gikk under radaren hos både BT og BA.

— Ulovlig

Advokat John Christian Elden er blant dem som har reagert sterkt.

— Dette er ulovlig. I det gamle Sovjet ble mennesker fengslet i hemmelighet, men slik skal det ikke være i Norge, har han sagt til bt.no.

Nå krever Norsk presseforbund svar på hva som har skjedd.

— Uhørt

— Dette er helt uhørt, og vi oppfatter det som alvorlig. At fengslingsmøter blir lukket må vi akseptere fra tid til annen av hensyn til etterforskningen. Men vi kan ikke akseptere at folk blir fengslet i hemmelighet, sier generalsekretær Kjersti Løken Stavrum.

Hun sier det er et spørsmål om enkeltmenneskers rettssikkerhet.

— Det er ikke alltid domstolene har rett. Dersom mennesker blir fengslet uten at noen vet at det skjer, plasserer det oss på listen over land vi absolutt ikke ønsker å bli sammenliknet med. Hvor alvorlig saken er, er helt irrelevant. Dette handler om påtalemyndighets forståelse for rammene av maktbruk, sier Stavrum.

- Beklager sterkt

Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett beklager sterkt at fengslingsmøtene ikke ble ført opp på berammingslisten.

— Det jeg har fått opplyst er at dokumentene kom så sent inn til oss, at det ikke ble tid til å registrere fengslingsmøtene i berammingslisten. Dokumentene kom samtidig med aktor. Rettsmøtene har blitt registrert i ettertid, men det burde vært gjort med én gang. Det er en menneskelig feil hos oss, og bare å beklage.

- Hvor ofte skjer dette i Bergen tingrett?

— Det er ikke ofte, og det skal heller ikke skje.

- Kom det noen signaler fra politiet om hvordan fengslingsmøtene skulle håndteres?

— Ikke når det gjaldt berammingslisten. Men det ble bedt om lukkede dører og referatforbud som en del av fengslingsbegjæringen, sier Bjørnøy.

— Alvorlig for tilliten

Politiadvokat Ole Bjørn Mevatne møtte som aktor på det siste fengslingsmøtet, onsdag i forrige uke.

— Saken ble berammet av andre enn meg. Jeg fikk beskjed samme morgen klokken fem over ni om at saken var berammet, og ble bedt om å møte klokken kvart over to, sier han.

Til det svarer Bjørnøy:

— Det betyr trolig at vi fikk beskjed per telefon om at politiet ville be om et rettsmøte. Men vi er avhengige av å få dokumentene for å kunne registrere saken. Vanligvis blir de sendt elektronisk. Men ganske ofte kommer aktor med dokumentene idet rettsmøtet begynner. Da blir saken registrert når fengslingsmøtet begynner. Jeg tar ansvaret for at det ikke skjedde her, sier Bjørnøy.

Sjefredaktør Gard Steiro i BT støtter presseforbundets generalsekretær i at det trengs en redegjørelse.

— Jeg ser hva tingretten sier. Hvis så er tilfelle er det bedre enn at man bevisst har utelatt engslingsmøtene fra berammingslisten. Men uansett er dette svært alvorlig for tilliten til domstolene og politiet. Særlig i en sak der det er viktig for befolkningen å kunne stole på at alt går riktig for seg, sier Steiro.

PS: En drøy time etter at Presseforbundet sendte mailen med krav om redegjørelse, svarte Bjørnøy at hun beklager feilen.