– Det er på tide at regjeringen kommer med et klart syn på hva den mener om mulig forlengelse av driften i Årdal, sier Høyres 2. nestleder Jan Tore Sanner. Han mener selv at driften bør forlenges for å gi mer tid til omstilling i Årdal, og har sendt spørsmål til skriftlig besvarelse til miljøvernministeren.

— Det er regjeringens oppgave å klargjøre rammebetingelsene, og så må Hydro på kommersielt grunnlag avgjøre om de ønsker fortsatt drift i Årdal, sier Sanner til NTB.

Betenkt

Lederen av Naturvernforbundet Lars Haltbrekken er svært betenkt over utsiktene til forlenget drift ved Søderberg-ovnene i Årdal.

– Hvis man går med på en slik utsettelse, vil det kunne føre til at andre bedrifter spekulerer i det samme. Utslippene av farlige stoffer er ikke blitt noe mindre farlige siden 2001, og man har hatt sju år på seg til å møte disse kravene. Dette er giftstoffer man ikke ønsker, og utslippene er i strid med internasjonale avtaler som vi har undertegnet, sier Haltbrekken.