• Jeg finner ikke argumenter for at Norge skal stå utenfor EU. Sett med polske øyne er det en klar fordel med Norge som EU-medlem.

Det sa den polske presidenten Aleksander Kwasniewski da han sammen med vår egen kong Harald besøkte Norges Handelshøyskole og Bergen i går.

En særdeles opplagt og humørfylt president var imidlertid rask med å legge til at dette var noe Norge helt og holdent bestemmer selv.

Kwasniewski gjennomgikk utviklingen i Polen siden 1989, da Solidaritet gikk i spissen og gjenvant landets suverenitet og førte Polen tilbake til den europeiske familie.

— Vi startet denne forandringsprosessen med tomme butikkhyller og en inflasjon på 500 prosent. Siden 1990 har Polens brutto nasjonal produkt økt med mer enn 50 prosent og prisstigningen er redusert til under en prosent. To tredjedeler av handelen foregikk med andre østeuropeiske land, mens 68,7 prosent av vår eksport i dag skjer med EU, sa Kwasniewski.

Han underslo ikke at Polen de siste årene har opplevde økonomisk stagnasjon med en historisk høy arbeidsledighet på 18 prosent. Dette har da også norske selskaper som har investert i Polen fått merke. Rieber & Søns toppsjef Asbjørn Reinkind har ved en rekke anledninger måttet konstatere at lønnsomheten på deres virksomhet i Polen på ingen måte har vært tilfredsstillende. Han har også gjort det klart at det må økonomisk vekst til for at tallene skal bedre seg for Rieber, som i dag har rundt 1000 ansatte i landet.

Og økonomiske vekst var nettopp det president Kwasniewski spådde på Handelshøyskolen i går.

— Vi har sett en klar bedring i selskapenes økonomiske resultater de siste seks månedene i år, og de fleste økonomer tror vi går ut av året med en økonomisk vekst på tre prosent. Regjeringen forventer en vekst i bruttonasjonalproduktet til neste år med fem prosent og en videre vekst på seks og syv prosent årene etter det.

Presidenten forventet at EU-medlemskapet ville bidra til en slik vekst og minnet om at EUs bidrag på seks milliarder euro de tre første årene. Penger som skal gå til infrastruktur og bedre konkurranseevnen til polske selskaper.

VIL VÆRE BESTEVENN: Polens president Aleksander Kwasniewski, som besøkte NHH i går sammen med kong Harald, håpet at Norge ville velge Polen som sitt hovedsamarbeidsland i vår handel med Øst- og Sentral-Europa.<p/>FOTO: HELGE SUNDE